text

Tư vấn trực tuyến

HOTLINE: 093 886 1080

Thời khóa biểu (LT+TH), tiến độ đào tạo và danh sách môn học của HK1, năm học 2013-2014

Ngày 30 tháng 8 năm 2013

Các bạn tải file excel và xem thời khóa biểu (lý thuyết + thực hành) và tiến độ đào tạo cụ thể theo từng sheet (xem chi tiết ở mục Thông báo)

STT Tập tin đính kèm
1 TKB-HK1-13-14-CDN.xls