text

Tư vấn trực tuyến

HOTLINE: 093 886 1080

Ngày 5 tháng 4 năm 2017 TKB Học kỳ hè 2016-2017 dự kiến để sinh viên đăng ký các khoa các ngành (update ngày 10/4/2017)    

Sinh viên tải file và sắp xếp lịch học hợp lý cho bản thân trước khi đăng ký tại trang: http://dkhp.itc.edu.vn - Cần xem lại thông báo về việc đang ký học phần học kỳ 3/2015-2016:...

... đọc thêm

Ngày 29 tháng 3 năm 2017 Thời khóa biểu học kỳ III/2016-2017Khóa: 14, học lại các khóa chính thức được mở/ hủy cập nhật ngày 17/03/2017.    

Thời khóa biểu học kỳ III/2016-2017Khóa: 14, học lại các khóa chính thức được mở/ hủy cập nhật ngày 17/03/2017. Sinh viên Khóa 14 các ngành lưu ý tải file thời khóa biểu để xem. Kiểm tra lại trên trang cá nhân để chắc rằng mình đã đăng ký ...

... đọc thêm

Ngày 3 tháng 3 năm 2017 Thời khóa biểu học kỳ 3/2016-2017 CĐ khóa 14 Sinh viên sử dụng để đăng ký đợt 2- và TKB lớp kỹ năng mềm áp dụng cho SV khóa 14 khoa CNTT    

Sinh viên Khóa 14 thuộc các Khoa tải file để xem thời khóa biểu cập nhật dữ liệu sau khi đợt đăng ký 1 kết thúc. Các vấn đề sinh viên cần lưu ý: 1. Sinh viên căn cứ vào cột "SL SV tối đa" và cột "SL SV đăng ký" trên thời khóa biểu để biết ...

... đọc thêm

Ngày 21 tháng 2 năm 2017 Thời khóa biểu học kỳ 3(2016-2017) Khóa 14 thực tập tốt nghiệp Khoa CNTT    

Sinh viên khóa 14 Khoa Công nghệ thông tin xem thời khóa biểu thực tập tốt nghiệp và đăng ký giảng viên hướng dẫn theo đúng ngành của mình. Vui lòng xem file bên dưới

... đọc thêm

Ngày 17 tháng 2 năm 2017 Thời khóa biểu học kỳ 3(2016-2017) Khóa 14 và học lại các khóa dự kiến để sinh viên đăng ký    

Sinh viên tải file và sắp xếp lịch học hợp lý cho bản thân trước khi đăng ký tại trang: http://dkhp.itc.edu.vn - Cần xem lại thông báo về việc đang ký học phần học kỳ 3/2016-2017:...

... đọc thêm

Ngày 7 tháng 2 năm 2017 Thời khóa biểu học kỳ 2/2016-2017 Khóa 15 VÀ 16 - Chính thức mở/hủy - các Khoa các ngành.(Ngày 11/01/2017) và hệ liên thông CĐ Khóa 7 đợt 2    

Thời khóa biểu học kỳ I/2016-2017 các Khóa: 15&16, học lại các khóa, chính thức được mở/ hủy cập nhật ngày 22/12/2016. Sinh viên Khóa 14 các ngành lưu ý tải file thời khóa biểu để xem. Kiểm tra lại trên trang cá nhân để chắc rằng mình ...

... đọc thêm

Ngày 2 tháng 12 năm 2016 Thời khóa biểu học kỳ 2/2016-2017 CĐ khóa 15&16 Sinh viên sử dụng để đăng ký đợt 2- các Khoa các ngành (update ngày 06/12/2016)    

Sinh viên Khóa 15&16 thuộc các Khoa tải file để xem thời khóa biểu cập nhật dữ liệu sau khi đợt đăng ký 1 kết thúc. Các vấn đề sinh viên cần lưu ý: 1. Sinh viên căn cứ vào cột "SL SV tối đa" và cột "SL SV đăng ký" trên thời khóa biểu...

... đọc thêm

Ngày 23 tháng 11 năm 2016 Thời khóa biểu học kỳ 2/2016-2017 Khóa 14 và Liên thông khóa 7 - Chính thức mở/hủy - các Khoa các ngành.(Ngày 26/11/2016)    

Thời khóa biểu học kỳ I/2016-2017 các Khóa: 14, học lại các khóa, Liên thông CĐ Khóa 7 Khoa CNTT, ĐTVT chính thức được mở/ hủy cập nhật ngày 23/11/2016. Sinh viên Khóa 14 các ngành lưu ý tải file thời khóa biểu để xem. Kiểm tra lại trên...

... đọc thêm

Ngày 18 tháng 11 năm 2016 Thời khóa biểu học kỳ 2/2016-2017 CĐ khóa 15-16 Sinh viên sử dụng để đăng ký đợt 1- các Khoa các ngành (Update 23/11/2016)    

Sinh viên tải file và sắp xếp lịch học hợp lý cho bản thân trước khi đăng ký tại trang: http://dkhp.itc.edu.vn - Cần xem lại thông báo về việc đang ký học phần học kỳ 2/2016-2017:...

... đọc thêm

Ngày 2 tháng 11 năm 2016 Thời khóa biểu học kỳ 2/2016-2017 CĐ khóa 14 Sinh viên sử dụng để đăng ký đợt 2- các Khoa các ngành    

Sinh viên Khóa 14 thuộc các Khoa tải file để xem thời khóa biểu cập nhật dữ liệu sau khi đợt đăng ký 1 kết thúc. Các vấn đề sinh viên cần lưu ý: 1. Sinh viên căn cứ vào cột "SL SV tối đa" và cột "SL SV đăng ký" trên thời khóa biểu để biết ...

... đọc thêm
Trang 1trong6 1 2 3 4 5 6 > >>
 
đào tạo mos phần mềm mos mos word mos excel mos 2010 tài liệu mos