text

Tư vấn trực tuyến

HOTLINE: 093 886 1080

Ngày 25 tháng 7 năm 2017 Thời khóa biểu học kỳ 1/2017-2018 môn Tin học áp dụng cho sinh viên Khóa 17    

- Sinh viên Khóa 17 vừa nhập học tải TKB học kỳ 1 "TKB K17 HKI 2017-2018 môn tin học" để xem lịch học cụ thể: -Thời gian bắt đầu các tiết học: Sáng: + Tiết 1 đến hết tiết 4: từ 07h00' đến 10h45' Chiều: + Tiết 7...

... đọc thêm

Ngày 8 tháng 6 năm 2017 Thời khóa biểu lớp văn hóa dành cho sinh viên hệ TCCN    

Sinh viên hệ TCCN học lớp bồi dưỡng văn hóa xem và thực hiện theo thời khóa biểu

... đọc thêm

Ngày 8 tháng 5 năm 2017 Thời khóa biểu học kỳ hè/2016-2017 học lại các khóa các ngành chính thức được mở/ hủy và lớp KNM đợt 2 cập nhật ngày 08/05/2017    

Thời khóa biểu học kỳ hè/2016-2017 học lại các khóa các ngành chính thức được mở/ hủy cập nhật ngày 08/05/2017. Sinh viên các ngành lưu ý tải file thời khóa biểu để xem. Kiểm tra lại trên trang cá nhân để chắc rằng mình đã đăng ký đủ và...

... đọc thêm

Ngày 26 tháng 4 năm 2017 TKB lớp Kỹ năng mềm đợt 2 dự kiến dành cho sinh viên khóa 14 các khoa các ngành và sinh viên khóa 13 trở về trước    

Sinh viên tải file và sắp xếp lịch học hợp lý cho bản thân trước khi đăng ký tại trang: http://dkhp.itc.edu.vn - Sinh viên bị mất, quên tài khoản đăng ký học phần vui lòng liên hệ P.QLĐT&KT (lầu 1 nhà A) để được hỗ trợ - Sinh viên rớt ...

... đọc thêm

Ngày 5 tháng 4 năm 2017 TKB Học kỳ hè 2016-2017 dự kiến để sinh viên đăng ký các khoa các ngành (update ngày 10/4/2017)    

Sinh viên tải file và sắp xếp lịch học hợp lý cho bản thân trước khi đăng ký tại trang: http://dkhp.itc.edu.vn - Cần xem lại thông báo về việc đang ký học phần học kỳ 3/2015-2016:...

... đọc thêm

Ngày 29 tháng 3 năm 2017 Thời khóa biểu học kỳ III/2016-2017Khóa: 14, học lại các khóa chính thức được mở/ hủy cập nhật ngày 17/03/2017.    

Thời khóa biểu học kỳ III/2016-2017Khóa: 14, học lại các khóa chính thức được mở/ hủy cập nhật ngày 17/03/2017. Sinh viên Khóa 14 các ngành lưu ý tải file thời khóa biểu để xem. Kiểm tra lại trên trang cá nhân để chắc rằng mình đã đăng ký ...

... đọc thêm

Ngày 3 tháng 3 năm 2017 Thời khóa biểu học kỳ 3/2016-2017 CĐ khóa 14 Sinh viên sử dụng để đăng ký đợt 2- và TKB lớp kỹ năng mềm áp dụng cho SV khóa 14 khoa CNTT    

Sinh viên Khóa 14 thuộc các Khoa tải file để xem thời khóa biểu cập nhật dữ liệu sau khi đợt đăng ký 1 kết thúc. Các vấn đề sinh viên cần lưu ý: 1. Sinh viên căn cứ vào cột "SL SV tối đa" và cột "SL SV đăng ký" trên thời khóa biểu để biết ...

... đọc thêm

Ngày 21 tháng 2 năm 2017 Thời khóa biểu học kỳ 3(2016-2017) Khóa 14 thực tập tốt nghiệp Khoa CNTT    

Sinh viên khóa 14 Khoa Công nghệ thông tin xem thời khóa biểu thực tập tốt nghiệp và đăng ký giảng viên hướng dẫn theo đúng ngành của mình. Vui lòng xem file bên dưới

... đọc thêm

Ngày 17 tháng 2 năm 2017 Thời khóa biểu học kỳ 3(2016-2017) Khóa 14 và học lại các khóa dự kiến để sinh viên đăng ký    

Sinh viên tải file và sắp xếp lịch học hợp lý cho bản thân trước khi đăng ký tại trang: http://dkhp.itc.edu.vn - Cần xem lại thông báo về việc đang ký học phần học kỳ 3/2016-2017:...

... đọc thêm
Trang 1trong6 1 2 3 4 5 6 > >>