text

Tư vấn trực tuyến

HOTLINE: 093 886 1080

THÔNG BÁO --> V/v tổ chức học lại các môn học cho Sinh viên Khóa 10, 11 & Khóa 13 - Hệ TCCN

Ngày 22 tháng 10 năm 2014

TRƯỜNG  CAO  ĐẲNG  CNTT  TP. HCM   

  BAN TRUNG  CẤP CHUYÊN NGHIỆP  

THÔNG BÁO

 

       Ban Trung Cấp Chuyên Nghiệp thông báo về việc tổ chức trả nợ các học phần không đạt cho sinh viên hệ TCCN Khóa 10, Khóa 11 & Khóa 13 như sau:

 

-         Đối tượng đăng ký: Sinh viên còn nợ học phần, riêng Khóa 10 chỉ áp dụng cho Sinh viên đã đạt Tốt nghiệp nhưng còn nợ học phần.

-         Thời gian đăng ký: Sinh viên đăng ký thông tin (theo mẫu) tại Văn phòng Ban TCCN: Từ 27/10 – 15/11/2014 (trừ chiều Thứ bảy và Chủ nhật) hoặc gửi files thông tin đăng ký tới Email: nguyen_khanhchan@yahoo.com

-         Lệ phí: dự kiến 200.000đ/1sv/1 môn (có đề cương hoặc được Giảng viên ôn tập trước khi thi) Sinh viên sẽ nộp tại phòng Kế hoạch Tài chính khi có thông báo.

-         Lịch thi: Ngày 21/11/2014 sinh viên xem lịch thi tại Bảng thông báo của Ban TCCN hoặc trên website của Trường.

STT Tập tin đính kèm
1 THONG BAO DK TRA NO T10.2014.pdf