THÔNG BÁO 20-11

BỘ LAO ĐỘNG – THƯƠNG BINH & XÃ HỘI                 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

   TRƯỜNG CAO ĐẲNG CNTT TP. HCM                                       Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

                                                                                              TP. Hồ Chí Minh,  ngày 14 tháng 11 năm 2017

THÔNG BÁO

Về việc cho học sinh - sinh viên (HS-SV) nghỉ học tập nhân dịp Trường tổ chức

lễ khai giảng năm học 2017 – 2018 và phát bằng tốt nghiệp cho HS-SV

hệ Cao đẳng khóa 14, TCCN Khóa 15

            Nhân dịp tổ chức lễ khai giảng năm học 2017 – 2018 và phát bằng tốt nghiệp cho HS-SV hệ Cao đẳng khóa 14 và TCCN Khóa 15, Nhà trường thông báo cho HS-SV việc nghỉ học như sau:

  1. Buổi sáng Thứ Hai, ngày 20/11/2017:
  • Tất cả HS-SV khóa 17 và HS-SV có lịch học sáng ngày 20/11/2017, tham dự lễ tại Hội trường A.801 từ 8h00 đến 11h30.
  •  HS-SV tham dự lễ theo kế hoạch điều động của nhà trường sẽ có điểm danh và tính điểm rèn luyện.
  1. Buổi chiều & tối Thứ Hai, ngày 20/11/2017:
  • Tất cả HS-SV được nghỉ học.
  • Đề nghị HS-SV thực hiện theo đúng tinh thần thông báo này.
Tags:

Tin liên quan

Đăng Ký Trực Tuyến