text

Tư vấn trực tuyến

HOTLINE: 093 886 1080

Ngày 7 tháng 1 năm 2016 THÔNG BÁO --> V/v ngày nộp học phí học lại các môn học cho Sinh viên Khóa 13 & Khóa 14 Đợt T11.2015 - Hệ TCCN    

TRƯỜNG CAO ĐẲNG CNTT TP. HCM CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM PHÒNG QUẢN LÝ ĐÀO TẠO & KHẢO THÍ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc THÔNG BÁO V/v tổ chức thi trả nợ ...

... đọc thêm

Ngày 28 tháng 11 năm 2014 THÔNG BÁO --> V/v ngày nộp học phí, công bố lịch thi và danh sách đăng ký học lại các môn học cho Sinh viên Khóa 10, 11 & Khóa 13 - Hệ TCCN    

TRƯỜNG CAO ĐẲNG CNTT TP. HCM CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM PHÒNG QUẢN LÝ ĐÀO TẠO & KHẢO THÍ Độc lập ...

... đọc thêm

Ngày 22 tháng 10 năm 2014 THÔNG BÁO --> V/v tổ chức học lại các môn học cho Sinh viên Khóa 10, 11 & Khóa 13 - Hệ TCCN    

TRƯỜNG CAO ĐẲNG CNTT TP. HCM BAN TRUNG CẤP CHUYÊN NGHIỆP THÔNG BÁO V/v tổ chức trả nợ các học phần không đạt cho sinh viên hệ TCCN Khóa 10, Khóa 11 & Khóa 13 Ban Trung Cấp Chuyên Nghiệp thông báo về việc tổ ...

... đọc thêm

Ngày 11 tháng 9 năm 2014 THÔNG BÁO --> V/v Học Giáo Dục Quốc Phòng ngày 15/09/2014 cho Tân Sinh viên hệ TCCN Khóa 14 (năm học 2014-2015)    

THÔNG BÁO --> V/v Học Giáo Dục Quốc Phòng ngày 15/09/2014 cho Tân Sinh viên hệ TCCN Khóa 14 (năm học 2014-2015).

... đọc thêm

Ngày 5 tháng 6 năm 2014 V/v: ĐĂNG KÝ ÔN VÀ THI LẠI TỐT NGHIỆP Hệ TCCN khóa 11 & khóa 10    

------->>>>>>>> Phòng Quản lý Đào tạo thông báo kế hoạch ôn và thi tốt nghiệp cho hệ TCCN khóa 11 & khóa 10 (thi lại) như sau: XEM FILES ĐÍNH KÈM BÊN DƯỚI.

... đọc thêm

Ngày 17 tháng 11 năm 2013 KẾ HOẠCH ÔN VÀ THI TỐT NGHIỆP - Hệ TCCN Khóa 11 & Khóa 10 (thi lại)    

KẾ HOẠCH ÔN VÀ THI TỐT NGHIỆP Hệ Trung cấp Chuyên nghiệp khóa 11 & khóa 10 (thi lại) Phòng Quản lý Đào tạo thông báo kế hoạch thi tốt nghiệp cho hệ Trung cấp Chuyên nghiệp khóa 11 & khóa 10 như sau:

... đọc thêm

Ngày 13 tháng 10 năm 2013 THÔNG BÁO VỀ VIỆC ĐĂNG KÝ THI LẠI TỐT NGHIỆP (HỆ TCCN KHÓA 10 & KHÓA 11)    

Ban TCCN thông báo đến những sinh viên khóa 10 và khóa 11 chưa đậu tốt nghiệp, đăng ký thi lại đợt tháng 12/2013 tại văn phòng Ban TCCN. Thời gian đăng ký: Từ ngày 14/10 đến hết ngày 15/11/2013. Lưu Ý: --> Theo quy định về...... đọc thêm

Ngày 13 tháng 10 năm 2013 THÔNG BÁO --> V/v tổ chức học lại các môn học cho sinh viên hệ TCCN Khóa 10 & Khóa 11    

THÔNG BÁO V/v tổ chức học lại các môn học cho sinh viên hệ TCCN Khóa 10 & Khóa 11 Phòng Quản lý Đào tạo thông báo về việc tổ chức học các môn học cho sinh viên hệ TCCN Khóa 10 & Khóa 11 như sau: (Xem Files thông báo...

... đọc thêm

Ngày 7 tháng 5 năm 2013 THÔNG BÁO VỀ VIỆC ĐĂNG KÝ THI LẠI TỐT NGHIỆP (HỆ TCCN KHÓA 10 & CÁC KHÓA TRƯỚC)    

Ban TCCN thông báo đến những sinh viên khóa 10 chưa đậu tốt nghiệp, đăng ký thi lại tháng 7/2013 tại văn phòng Ban TCCN. Thời gian đăng ký: Từ ngày 02/5 đến hết ngày 15/06/2013. Lưu Ý: --> Các khóa trước muốn tham gia dự thi thì...

... đọc thêm

Ngày 21 tháng 4 năm 2013 KẾ HOẠCH THI HỌC KỲ, THỰC TẬP, THI LẠI VÀ TỐT NGHIỆP HỆ TCCN KHÓA 11    

KẾ HOẠCH THI HỌC KỲ, THỰC TẬP, THI LẠI VÀ TỐT NGHIỆP HỆ TCCN KHÓA 11 Nhằm giúp cho sinh viên chủ động được thời gian và chuẩn bị tốt cho kỳ thi học kỳ, thực tập và thi tốt nghiệp. Ban TCCN lên kế hoạch cụ thể như...

... đọc thêm
Trang 1trong2 1 2 > >>