Thông Báo Chọn Chuyên Ngành K18

THÔNG BÁO CÁC SV K18 XUỐNG VĂN PHÒNG KHOA CNTT KÝ TÊN CHỌN CHUYÊN NGÀNH HẠN CHÓT 11/01/2019, SV NÀO ĐÃ ĐĂNG KÝ CHỌN CHUYÊN NGÀNH LÚC NHẬP HỌC THÌ CŨNG PHẢI XUỐNG KÝ TÊN XÁC NHẬN LẠI CHO KHOA CNTT. SAU THỜI HẠN TRÊN KHOA TỰ CHỌN CHUYÊN NGÀNH CHO SV NẾU SV KHÔNG ĐĂNG KÝ.

Tags:

Tin liên quan

Đăng Ký Trực Tuyến