; Trường Cao Đẳng Công Nghệ Thông Tin TP. Hồ Chí Minh

Thông báo mới nhất

TKB học lại khóa Công nghệ thông tin _ Điện tử (tờ trình)

TKB học lại khóa Công nghệ thông tin _ Điện tử

TB Thời khóa biểu cho sinh viên khóa 19 đợt 3 khoa Công nghệ ....

TB Thời khóa biểu cho sinh viên khóa 19 đợt 3 khoa Công nghệ thông tin - Điện tử

THÔNG BÁO CUỘC THI XÂY DỰNG BLOG SITE VỀ CHỦ ĐỀ BỀN VỮNG ....

THÔNG BÁO CUỘC THI XÂY DỰNG BLOG SITE VỀ CHỦ ĐỀ BỀN VỮNG CHO TẤT CẢ THANH ....

TB Tổng hợp điểm rèn luyện toàn khóa (lần 1 ngày 19/9/2019) ....

TB Tổng hợp điểm rèn luyện toàn khóa (lần 1 ngày 19/9/2019) các khóa 16 và 17

TB Về việc truy cập Thư viện số, Email, Elearning và đăng ký ....

TB Về việc truy cập Thư viện số, Email, Elearning và đăng ký học phần cho sinh ....

Hướng dẫn hưởng trợ cấp học phí cho sinh viên

Hướng dẫn hưởng trợ cấp học phí cho sinh viên

TB V/v phát chứng chỉ GDQP- AN & Giấy chứng nhận Kỹ năng ....

TB V/v phát chứng chỉ GDQP- AN & Giấy chứng nhận Kỹ năng mềm cho sinh viên hệ ....

TB Về việc cảnh báo học vụ & xóa tên học sinh – sinh viên

TB Về việc cảnh báo học vụ & xóa tên học sinh – sinh viên

THÔNG BÁO HỌC LẠI KHOA CNTT-ĐT

TB HỌC LẠI

Thông báo về việc tách lớp các nhóm lớp đông thuộc khoa ....

Thông báo về việc tách lớp các nhóm lớp đông thuộc khoa CNTT-ĐT

thông báo thu học phí HK2 lớp CD19LW1 (chỉnh sửa)

Thông báo thu học phí HK2 lớp CD19LW1

Diem thi Anh van dau vao dot thi ngay 24.08.2019

Diem thi Anh van dau vao dot thi ngay 24.08.2019

DIEM THI ANH VAN DAU VAO DOT THI NGAY 17.08.2019

DIEM THI ANH VAN DAU VAO DOT THI NGAY 17.08.2019

DIEM THI ANH VAN DAU VAO DOT THI NGAY 12.08.2019

DIEM THI ANH VAN DAU VAO DOT THI NGAY 12.08.2019

Thông báo về việc liên thông Đại học chính quy tại ....

Thông báo về việc liên thông Đại học chính quy tại Trường Đại học Kinh tế ....

Thông báo về việc thu học phí học kỳ 1 - năm học 2019-2020

Thông báo về việc thu hqc phí học kỳ 1 - năm học 2019-2020

TKB học lại các khóa Khoa công nghệ thông tin - điện tử Hk1 ....

TKB học lại các khóa Khoa công nghệ thông tin - điện tử Hk1 năm học 2019-2020

Kế hoạch xét tốt nghiệp hệ cao đẳng và trung cấp năm ....

Kế hoạch xét tốt nghiệp hệ cao đẳng và trung cấp năm học 2018-2019

TB về lịch học và thời gian học lớp kỹ năng mềm khóa 18

TB về lịch học và thời gian học lớp kỹ năng mềm khóa 18

Thông báo về việc thi Anh văn đầu năm học 2019 - Đợt thi ....

Thông báo về việc thi Anh văn đầu năm học 2019 - Đợt thi bổ sung

TB V/v cho nghỉ làm việc và học tập nhân dịp lễ 2/9

TB V/v cho nghỉ làm việc và học tập nhân dịp lễ 2/9

TB Thời khóa biểu học kỳ 1 năm học 2019-2020 cho SV hệ cao ....

TB Thời khóa biểu học kỳ 1 năm học 2019-2020 cho SV hệ cao đẳng Khóa 19 đợt 2 ....

CẬP NHẬT LẠI THỜI KHÓA BIỂU LỚP HỌC LẠI-KHOA CNTT-ĐT

CẬP NHẬT LẠI THỜI KHÓA BIỂU LỚP HỌC LẠI-KHOA CNTT-ĐT

ĐIỂM THI HỌC KỲ 3-2018-2019-KHOA CNTT-ĐT

ĐIỂM THI HỌC KỲ 3-2018-2019-KHOA CNTT-ĐT

Thời khóa biểu học kỳ 1/2019-2020 các ngành hệ cao đẳng ....

Thời khóa biểu học kỳ 1/2019-2020 chính thức được mở khóa 18 các ngành hệ cao ....

Tài liệu sinh hoạt công dân đầu khóa dành cho tân sinh viên ....

Tài liệu sinh hoạt công dân đầu khóa dành cho tân sinh viên Khóa 19

Thông báo về việc thi Anh văn đầu vào khoá 2019 - Đợt 2

Thông báo về việc thi Anh văn đầu vào khoá 2019 - Đợt 2