; Trường Cao Đẳng Công Nghệ Thông Tin TP. Hồ Chí Minh

Thông báo mới nhất

THỜI KHÓA BIỂU_CHƯƠNG TRÌNH HỌC BỔNG DAIRIU_HỌC KỲ 1A NĂM ....

THỜI KHÓA BIỂU_CHƯƠNG TRÌNH HỌC BỔNG DAIRIU_HỌC KỲ 1A NĂM HỌC 2020-2021

THỜI KHÓA BIỂU BẬC CAO ĐẲNG KHÓA 20 NHẬP HỌC ĐỢT 2 ....

THỜI KHÓA BIỂU BẬC CAO ĐẲNG KHÓA 20 NHẬP HỌC ĐỢT 2 (Thực hiện từ ngày 17/8 ....

THỜI KHÓA BIỂU_BẬC CAO ĐẲNG KHÓA 20 NHẬP HỌC ĐỢT 1_HỌC ....

THỜI KHÓA BIỂU_BẬC CAO ĐẲNG KHÓA 20 NHẬP HỌC ĐỢT 1_HỌC KỲ 1 NĂM HỌC 2020 ....

DANH SÁCH SINH VIÊN BẬC CAO ĐẲNG KHÓA 19 THEO LỚP TỪ HỌC ....

DANH SÁCH SINH VIÊN BẬC CAO ĐẲNG KHÓA 19 THEO LỚP TỪ HỌC KỲ 1 NĂM HỌC 2020-2021

THỜI KHÓA BIÊU HỌC KỲ 1_BẬC CAO ĐẲNG VÀ TRUNG CẤP KHÓA ....

THỜI KHÓA BIÊU HỌC KỲ 1_BẬC CAO ĐẲNG VÀ TRUNG CẤP KHÓA 19_ NĂM HỌC 2020 -2021

Thông báo về việc nộp chuẩn đầu ra để xét tốt nghiệp ....

Thông báo về việc nộp chuẩn đầu ra để xét tốt nghiệp đợt tháng 11/2020

Thông báo V/v thu học phí– HK1- đợt 1 (học kỳ 01A) – năm ....

Thông báo V/v thu học phí– HK1- đợt 1 (học kỳ 01A) – năm học 2020-2021

Thông báo về việc đăng ký học phần học kỳ 1 năm học ....

Thông báo về việc đăng ký học phần học kỳ 1 năm học 2020 - 2021

TỔNG HỢP DANH SÁCH SV TTTN_K18 (Khoa CNTT-ĐT)

TỔNG HỢP DANH SÁCH SV TTTN_K18 (Khoa CNTT-ĐT)

Mẫu giấy báo trở lại công tác

Mẫu giấy báo trở lại công tác

ĐIỂM THI HK2-2019-2020 (Khoa CNTT-ĐT)

ĐIỂM THI HK2-2019-2020 (Khoa CNTT-ĐT)

THỜI KHÓA BIỂU CHÍNH THỨC_HỌC KỲ 3_NĂM HỌC 2019 - 2020

THỜI KHÓA BIỂU CHÍNH THỨC_HỌC KỲ 3_NĂM HỌC 2019 - 2020

THÔNG BÁO VÀ TKB CÁC LÓP HỌC LẠI (Khoa CNTT-ĐT)

THÔNG BÁO VÀ TKB CÁC LÓP HỌC LẠI (Khoa CNTT-ĐT)

Thông báo về việc dời địa điểm học môn Giáo dục thể ....

Thông báo về việc dời địa điểm học môn Giáo dục thể chất

Thông báo dời lịch phát bằng tốt nghiệp cho sinh viên cao ....

Thông báo dời lịch phát bằng tốt nghiệp cho sinh viên cao đẳng khóa 17

THÔNG BÁO VÀ TKB CÁC LÓP HỌC LẠI (Khoa CNTT-ĐT)

THÔNG BÁO VÀ TKB CÁC LÓP HỌC LẠI (Khoa CNTT-ĐT)

V/v Thu học phí học kỳ 3

V/v Thu học phí học kỳ 3

Thời Khóa Biểu học lại Khoa CNTT-ĐT các khóa (Cao đẳng + ....

Thời Khóa Biểu học lại Khoa CNTT-ĐT các khóa (Cao đẳng + Trung cấp)_Học Kỳ ....

THÔNG BÁO CẤP GIẤY GIỚI THIỆU TTTN (Khoa CNTT-ĐT)

THÔNG BÁO CẤP GIẤY GIỚI THIỆU TTTN (Khoa CNTT-ĐT)

Thời Khóa Biểu môn Tiếng Anh Cơ Bản Khóa 20 nhập học đợt ....

Thời Khóa Biểu môn Tiếng Anh Cơ Bản Khóa 20 nhập học đợt 1

Thông báo về việc điều chỉnh thời gian phát bằng tốt ....

Thông báo về việc điều chỉnh thời gian phát bằng tốt nghiệp cho sinh viên hệ ....

THÔNG BÁO V/v xét công nhận tốt nghiệp bổ sung đợt tháng ....

THÔNG BÁO V/v xét công nhận tốt nghiệp bổ sung đợt tháng 4/2020

Thời Khóa Biểu các lớp học lại các khóa (các môn Đại ....

Thời Khóa Biểu các lớp học lại các khóa (các môn Đại cương + Khoa Quản trị ....

Thông báo Khoa CNTT-ĐT: SV TTTN 2018 và DS GV HDTTTN

Thông báo Khoa CNTT-ĐT: SV TTTN 2018 và DS GV HDTTTN

Thông báo về việc dời phòng học môn Giáo dục thể chất

Thông báo về việc dời phòng học môn Giáo dục thể chất

Thông báo về việc phát bằng tốt nghiệp cho sinh viên hệ ....

Thông báo về việc phát bằng tốt nghiệp cho sinh viên hệ Cao đẳng & Trung cấp ....