; Trường Cao Đẳng Công Nghệ Thông Tin TP. Hồ Chí Minh

Thông báo mới nhất

Đăng ký dự lễ tốt nghiệp 2019

Đăng ký dự lễ tốt nghiệp 2019

TB Danh sách chia nhóm học sinh, sinh viên nhận bằng tốt ....

TB Danh sách chia nhóm học sinh, sinh viên nhận bằng tốt nghiệp ngày 20/11/2019

TKB học kỳ 2 năm học 2019-2020 dành cho sinh viên khóa 19 hệ ....

TKB học kỳ 2 năm học 2019-2020 dành cho sinh viên khóa 19 hệ cao đẳng, trung cấp

Thời khóa biểu HK2/2019-2020 dự kiến cho sinh viên đăng ký ....

Thời khóa biểu HK2/2019-2020 dự kiến cho sinh viên đăng ký các khóa 18 đợt 2 ....

TB Thời khóa biểu học kỹ năng mềm khóa 18 học kỳ 1 năm ....

TB Thời khóa biểu học kỹ năng mềm khóa 18 học kỳ 1 năm học 2019 -2020

TKB dự kiến để sinh viên khóa 18 các khóa các ngành đăng ký ....

TKB dự kiến để sinh viên khóa 18 các khóa các ngành đăng ký học phần HK2 năm ....

TB Về việc bổ sung hồ sơ đối với học sinh hệ trung cấp ....

TB Về việc bổ sung hồ sơ đối với học sinh hệ trung cấp học các môn văn hóa

TB kế hoạch triển khai HK2 năm học 2019-2020 và danh mục các ....

TB kế hoạch triển khai HK2 năm học 2019-2020 và danh mục các môn học các khóa, ....

Thông báo về việc lễ trao bằng tốt nghiệp cho sinh viên Cao ....

Thông báo về việc lễ trao bằng tốt nghiệp cho sinh viên Cao Đẳng Và Trung Cấp ....

TB danh sách sinh viên thiếu hồ sơ in bằng tốt nghiệp đợt ....

TB danh sách sinh viên thiếu hồ sơ in bằng tốt nghiệp đợt tháng 10/2019 và chưa ....

TB Danh sách sinh viên dự kiến xét tốt nghiệp đợt tháng 10 ....

TB Danh sách sinh viên dự kiến xét tốt nghiệp đợt tháng 10 năm 2019

TB danh sách dự kiến xét học bổng năm học 2019

TB danh sách dự kiến xét học bổng năm học 2019

Quyết định công nhận Lớp trưởng K18 và bổ sung K19

Quyết định công nhận Lớp trưởng K18 và bổ sung K19

TB Điểm rèn luyện sinh viên khóa 16,17,18 cập nhật ngày ....

TB Điểm rèn luyện sinh viên khóa 16,17,18 cập nhật ngày 07/10/2019

Quy định về chuẩn đầu ra ngoại ngữ và tin học áp dụng ....

Quy định về chuẩn đầu ra ngoại ngữ và tin học đối với khóa tuyển sinh năm ....

QUYẾT ĐỊNH Về việc xóa tên học sinh – sinh viên khỏi ....

QUYẾT ĐỊNH Về việc xóa tên học sinh – sinh viên khỏi danh sách của trường

TB Hướng dẫn xét học bổng HS-SV năm học 2019-2020

TB Hướng dẫn xét học bổng HS-SV năm học 2019-2020

TKB học lại khóa Công nghệ thông tin _ Điện tử (tờ trình)

TKB học lại khóa Công nghệ thông tin _ Điện tử

TB Thời khóa biểu cho sinh viên khóa 19 đợt 3 khoa Công nghệ ....

TB Thời khóa biểu cho sinh viên khóa 19 đợt 3 khoa Công nghệ thông tin - Điện tử

THÔNG BÁO CUỘC THI XÂY DỰNG BLOG SITE VỀ CHỦ ĐỀ BỀN VỮNG ....

THÔNG BÁO CUỘC THI XÂY DỰNG BLOG SITE VỀ CHỦ ĐỀ BỀN VỮNG CHO TẤT CẢ THANH ....

TB Tổng hợp điểm rèn luyện toàn khóa (lần 1 ngày 19/9/2019) ....

TB Tổng hợp điểm rèn luyện toàn khóa (lần 1 ngày 19/9/2019) các khóa 16 và 17

TB Về việc truy cập Thư viện số, Email, Elearning và đăng ký ....

TB Về việc truy cập Thư viện số, Email, Elearning và đăng ký học phần cho sinh ....

Hướng dẫn hưởng trợ cấp học phí cho sinh viên

Hướng dẫn hưởng trợ cấp học phí cho sinh viên

TB V/v phát chứng chỉ GDQP- AN & Giấy chứng nhận Kỹ năng ....

TB V/v phát chứng chỉ GDQP- AN & Giấy chứng nhận Kỹ năng mềm cho sinh viên hệ ....

TB Về việc cảnh báo học vụ & xóa tên học sinh – sinh viên

TB Về việc cảnh báo học vụ & xóa tên học sinh – sinh viên

THÔNG BÁO HỌC LẠI KHOA CNTT-ĐT

TB HỌC LẠI

Thông báo về việc tách lớp các nhóm lớp đông thuộc khoa ....

Thông báo về việc tách lớp các nhóm lớp đông thuộc khoa CNTT-ĐT

thông báo thu học phí HK2 lớp CD19LW1 (chỉnh sửa)

Thông báo thu học phí HK2 lớp CD19LW1