; Trường Cao Đẳng Công Nghệ Thông Tin TP. Hồ Chí Minh

Thông báo mới nhất

Thông báo về việc phát bằng tốt nghiệp cho sinh viên hệ ....

Thông báo về việc phát bằng tốt nghiệp cho sinh viên hệ Cao đẳng & Trung cấp ....

Thông báo về việc đăng ký học phần học kỳ 3/2019 - 2020

Thông báo về việc đăng ký học phần học kỳ 3/2019 - 2020

THÔNG BÁO KHOA CNTT-ĐT

THÔNG BÁO KHOA CNTT-ĐT

Thông báo Thời khóa biểu sinh viên khóa 20 nhập học đợt 1

Thông báo Thời khóa biểu sinh viên khóa 20 nhập học đợt 1

Thông báo về việc cho học sinh – sinh viên được dự thi ....

Thông báo về việc cho học sinh – sinh viên được dự thi kết thúc học phần ....

Thông báo về việc nhắc nhở đóng học phí và công tác ....

Thông báo về việc nhắc nhở đóng học phí và công tác kiểm tra giữa kỳ từ ....

THỜI KHÓA BIỂU HỌC KỲ 2 NĂM HỌC 2019 - 2020 ÁP DỤNG TỪ ....

THỜI KHÓA BIỂU HỌC KỲ 2 NĂM HỌC 2019 - 2020 ÁP DỤNG TỪ NGÀY 11.5.2020

DANH SÁCH SINH VIÊN THIẾU HỒ SƠ IN BẰNG TỐT NGHIỆP (ĐỢT ....

DANH SÁCH SINH VIÊN THIẾU HỒ SƠ IN BẰNG TỐT NGHIỆP (ĐỢT THÁNG ....

THÔNG BÁO V/v đăng ký học phần các môn học thay thế khóa ....

THÔNG BÁO V/v đăng ký học phần các môn học thay thế khóa luận tốt nghiệp

Thời Khóa Biểu Sinh Hoạt Về Phòng Chống Covid-19 (Thực Hiện ....

Thời Khóa Biểu Sinh Hoạt Về Phòng Chống Covid-19 (Thực Hiện Từ Ngày 07/5/2020 ....

Thông báo về việc điều cho học sinh, sinh viên trở lại ....

Căn cứ công văn số 11275/SLĐTBXH-GDNN, ngày 29 tháng 4 năm 2020 của Sở Lao động ....

Về việc cho học sinh, sinh viên trở lại học tập sau nghỉ ....

Về việc cho học sinh, sinh viên trở lại học tập sau nghỉ phòng chống dịch ....

THÔNG BÁO Về việc xét công nhận tốt nghiệp đợt tháng ....

THÔNG BÁO Về việc xét công nhận tốt nghiệp đợt tháng 4/2020

Bài giảng online môn Mạng cơ bản - thứ 4. ngày 8.4.2020

Bài giảng online môn Mạng cơ bản - thứ 4. ngày 8.4.2020

TB Về việc dạy học trực tuyến (online) cho học sinh – sinh ....

TB Về việc dạy học trực tuyến (online) cho học sinh – sinh viên cập nhật ....

TB Về việc cho học sinh – sinh viên (HS-SV) kéo dài thời gian ....

TB Về việc cho học sinh – sinh viên (HS-SV) kéo dài thời gian nghỉ học  để ....

TB Về việc dạy học trực tuyến (online) cho học sinh – sinh ....

TB Về việc dạy học trực tuyến (online) cho học sinh – sinh viên

HƯỚNG DẪN SINH VIÊN HỌC TRỰC TUYẾN

HƯỚNG DẪN SINH VIÊN HỌC TRỰC TUYẾN

TB Về việc triển khai dạy học online cho học sinh – sinh ....

TB Về việc triển khai dạy học online cho học sinh – sinh viên

TB Về việc cho học sinh – sinh viên tiếp tục nghỉ học ....

TB Về việc cho học sinh – sinh viên tiếp tục nghỉ học để phòng chống dịch ....

TB Về việc cho học sinh – sinh viên tiếp tục nghỉ học ....

TB Về việc cho học sinh – sinh viên tiếp tục nghỉ học để phòng chống dịch ....

TB Về việc bổ sung hồ sơ nhập học đối với Khóa 19

TB Về việc bổ sung hồ sơ nhập học đối với Khóa 19

TB Về việc bổ sung hồ sơ nhập học đối với Khóa 18

TB Về việc bổ sung hồ sơ nhập học đối với Khóa 18

TB Về việc cho học sinh – sinh viên trở lại học tập sau ....

TB Về việc cho học sinh – sinh viên trở lại học tập sau nghỉ phòng chống ....

TB Về việc cho học sinh – sinh viên nghỉ học để phòng ....

TB Về việc cho học sinh – sinh viên nghỉ học để phòng chống dịch viêm ....