;

Thông báo mới nhất

TB Điểm thi giữa kỳ và cuối kỳ anh văn A1,A2,A3 học kỳ 3 ....

TB Điểm thi giữa kỳ và cuối kỳ anh văn A1,A2,A3 học kỳ 3 năm học 2018-2019 hệ ....

TB Thời khóa biểu dự kiến HK1 năm học 2019-2020 để sinh ....

TB Thời khóa biểu dự kiến HK1 năm học 2019-2020 để sinh viên đăng ký

TB kế hoạch đăng ký học phần HK1 năm học 2019-2020 sinh viên ....

TB đăng ký học phần HK1 năm học 2019-2020 sinh viên khóa 18 các khoa các ngành

TB Về việc phát bằng tốt nghiệp cho HS-SV tốt nghiệp đợt ....

TB Về việc phát bằng tốt nghiệp cho HS-SV tốt nghiệp đợt tháng 4/2019

TB V/v cho sinh viên khóa 16 khoa QT-TCNH được nghỉ học để ....

TB V/v cho sinh viên khóa 16 khoa QT-TCNH được nghỉ học để tham dự lớp Kỹ năng ....

TB Về việc cho nghỉ học tập nhân dịp Trường tổ chức ....

TB Về việc cho nghỉ học tập nhân dịp Trường tổ chức cho CB-GV-CNV đi du ....

TB về việc thực hiện chuẩn đầu ra ngoại ngữ từ khóa 18 ....

TB về việc thực hiện chuẩn đầu ra ngoại ngữ từ khóa 18 trở về sau

TB Danh sách sinh viên thiếu hồ sơ in bằng tốt nghiệp đợt ....

TB Danh sách sinh viên thiếu hồ sơ in bằng tốt nghiệp đợt tháng 4/2019

TB Thời khóa biểu môn anh văn HK1 năm học 2019-2020 dành cho SV ....

TB Thời khóa biểu môn anh văn HK1 năm học 2019-2020 dành cho SV Khóa 19

TB điểm thi anh văn đầu vào của sinh viên khóa 19

TB điểm thi anh văn đầu vào của sinh viên khóa 19

Thời khóa biểu chính thức cho sinh viên Khóa 19 nhập học ....

Thời khóa biểu chính thức cho sinh viên Khóa 19 nhập học đợt 1

Thông báo V/v nộp lệ phí ôn thi & lệ phí thi lại lần 2 tốt ....

Thông báo V/v nộp lệ phí ôn thi & lệ phí thi lại lần 2 tốt nghiệp trung cấp ....

TB Danh sách sinh viên được công nhận tốt nghiệp đợt tháng ....

TB Danh sách sinh viên được công nhận tốt nghiệp đợt tháng 4 năm 2019

TB Danh sách sinh viên được đề nghị xét tốt nghiệp đợt ....

TB Danh sách sinh viên được đề nghị xét tốt nghiệp đợt tháng 4/2019 (bổ sung)

TB V/v cho học sinh hệ trung cấp khóa 15,16 được dự thi lại ....

TB V/v cho học sinh hệ trung cấp khóa 15,16 được dự thi lại tốt nghiệp (đợt ....

THÔNG BÁO TTTN_KHÓA 17 NHÓM THẦY ĐỖ GIA BẢO

THÔNG BÁO TTTN_KHÓA 17 NHÓM THẦY ĐỖ GIA BẢO

Thông báo tham gia ngày hội "Phụ nữ khởi nghiệp, việc làm ....

Thông báo tham gia ngày hội "Phụ nữ khởi nghiệp, việc làm và kết nối doanh ....

TB V/v cho nghỉ làm việc và học tập dịp lễ 30/4 và 1/5

TB V/v cho nghỉ làm việc và học tập dịp lễ 30/4 và 1/5

Thông báo niêm yết công khai Kết luận thanh tra

Thông báo niêm yết công khai Kết luận thanh tra

Điểm Thi Học Kỳ 2-2018-2019-CNTT-ĐT

Điểm Thi Học Kỳ 2-2018-2019-CNTT-ĐT