; Trường Cao Đẳng Công Nghệ Thông Tin TP. Hồ Chí Minh

Thông báo mới nhất

Thông Báo về việc mở lớp học lại môn Lập trình hướng ....

Thông Báo về việc mở lớp học lại môn Lập trình hướng đối tượng (Học ....

Thông Báo Về việc mở lớp học lại

Thông Báo về việc mở lớp học lại

Thời Khóa Biểu Khóa 20 Đợt 1,2,3 học kỳ 1B năm học 2020 - ....

Thời Khóa Biểu Khóa 20 Đợt 1,2,3 học kỳ 1B năm học 2020 - 2021

Thời Khóa Biểu và Danh sách lớp Bậc Cao đẳng, Trung cấp ....

Thời Khóa Biểu và Danh sách lớp Bậc Cao đẳng, Trung cấp khóa 20 nhập học đợt ....

Thời Khóa Biểu Khóa 19 Học Kỳ 1B năm học 2020 - 2021

Thời Khóa Biểu Khóa 19 Học Kỳ 1B năm học 2020 - 2021

Danh sách HSSV dự xét tốt nghiệp đợt tháng 10/2020

Danh sách HSSV dự xét tốt nghiệp đợt tháng 10/2020

Thông báo mở lớp học lại

Thông báo mở lớp học lại

THÔNG BÁO HỌC LẠI (CNTT-ĐT)

THÔNG BÁO HỌC LẠI (CNTT-ĐT)

THỜI KHÓA BIỂU_BẬC CAO ĐẲNG KHÓA 20 NHẬP HỌC ĐỢT 4_HỌC ....

THỜI KHÓA BIỂU_BẬC CAO ĐẲNG KHÓA 20 NHẬP HỌC ĐỢT 4_HỌC KỲ 1A NĂM HỌC 2020 ....

Thông báo về việc triển khai các học phần văn hóa cho bậc ....

Thông báo về việc triển khai các học phần văn hóa cho bậc Trung cấp khóa 19 và ....

Thông báo về việc nộp hồ sơ xét tốt nghiệp đợt tháng ....

Thông báo về việc nộp hồ sơ xét tốt nghiệp đợt tháng 10/2020

QUYẾT ĐỊNH CHUẨN ĐẦU RA ÁP DỤNG TỪ KHÓA 2020

QUYẾT ĐỊNH CHUẨN ĐẦU RA ÁP DỤNG TỪ KHÓA 2020

THÔNG BÁO VỀ VIỆC THAY ĐỔI THỜI KHÓA BIỂU KHÓA 20 NHẬP ....

THÔNG BÁO VỀ VIỆC THAY ĐỔI THỜI KHÓA BIỂU KHÓA 20 NHẬP HỌC ĐỢT 3

Thời Khóa Biểu bậc Liên thông Cao đẳng Khóa 20 ngành Công ....

Thời Khóa Biểu bậc Liên thông Cao đẳng Khóa 20 ngành Công nghệ Thông tin

DANH SÁCH HSSV KHÓA 20 ĐỢT 3 CHƯA KIỂM TRA TIẾNG ANH ĐẦU VÀO

DANH SÁCH HSSV KHÓA 20 ĐỢT 3 CHƯA KIỂM TRA TIẾNG ANH ĐẦU VÀO

THỜI KHÓA BIỂU VÀ DANH SÁCH LỚP KHÓA 20 ĐỢT 3 BẬC CAO ....

THỜI KHÓA BIỂU VÀ DANH SÁCH LỚP KHÓA 20 ĐỢT 3 BẬC CAO ĐẲNG VÀ TRUNG CẤP HỌC ....

THAY ĐỔI PHÒNG THỰC HÀNH SANG LÝ THUYẾT (KHOA CNTT-ĐT)

THAY ĐỔI PHÒNG THỰC HÀNH SANG LÝ THUYẾT (KHOA CNTT-ĐT)

Điểm TTTN-K18 và Điểm thi tiếp theo (Khoa CNTT-DT)

Điểm TTTN-K18 và Điểm thi tiếp theo (Khoa CNTT-DT)

Thông báo thu bảo hiểm y tế & bảo hiểm tai nạn năm 2021

Thông báo thu bảo hiểm y tế & bảo hiểm tai nạn năm 2021

Thông báo thu học phí HK1B năm hoc 2020-2021

Thông báo thu học phí HK1B năm hoc 2020-2021 (Của khóa 19 trở về trước)

Điểm thi-Khoa CNTT-ĐT (tiếp theo)

Điểm thi-Khoa CNTT-ĐT (tiếp theo)

ĐIỂM THI HK1-20 và HK3-HL và Thi lại lần 2-HK2 (CNTT-ĐT)

ĐIỂM THI HK1-K20 và HK3-HL và Thi lại lần 2-HK2 và

Thông báo về việc nghỉ lễ 02/9/2020

Thông báo về việc nghỉ lễ 02/9/2020

TB về việc truy cập thư viện số, mail, Elearning và đăng ký ....

TB về việc truy cập Thư viện số, Mail, Elearning và đăng ký học phần cho sinh ....

THÔNG BÁO VỀ VIỆC NỘP HỌC PHÍ BỔ SUNG CHO SINH VIÊN K20 ....

THÔNG BÁO VỀ VIỆC NỘP HỌC PHÍ BỔ SUNG CHO SINH VIÊN K20 NHẬP HỌC ĐỢT 1