;

Thông báo mới nhất

Thông báo nộp lệ phí thi lại tốt nghiệp trung cấp khóa 16

Thông báo nộp lệ phí thi lại tốt nghiệp trung cấp khóa 16

Tuyển sinh Đội Olympic Tin học 2019

Đội Olympic Tin học 2019 khởi động tuyển sinh

TB Điểm thi giữa kỳ và cuối kỳ anh văn A1,A2 học kỳ 2 năm ....

TB Điểm thi giữa kỳ và cuối kỳ anh văn A1,A2 học kỳ 2 năm học 2018-2019 hệ cao ....

TB V/v đeo thẻ sinh viên khi ra vào trường

TB V/v đeo thẻ sinh viên khi ra vào trường

TB Về thời gian và địa điểm học GDQP-AN năm học 2018 - 2019

TB Về thời gian và địa điểm học GDQP-AN năm học 2018 - 2019

Quy chế Quản lý sinh viên học tập môn GDQP&AN

QUY CHẾ Quản lý sinh viên học tập môn GDQP&AN

Kế hoạch xét tốt nghiệp hệ trung cấp tháng 4/2019 từ TC16 ....

Kế hoạch xét tốt nghiệp hệ trung cấp tháng 4/2019 từ TC16 trở về trước

Kế hoạch xét tốt nghiệp bậc cao đẳng tháng 4/2019 từ khóa ....

Kế hoạch xét tốt nghiệp bậc cao đẳng tháng 4/2019 từ khóa 15 trở về trước

TB V/v thi anh văn chuẩn đầu ra - năm 2019

TB V/v thi anh văn chuẩn đầu ra - năm 2019

TB V/v cho sinh viên ký tên bảng điểm giữa kỳ và cuối kỳ ....

TB V/v cho sinh viên ký tên bảng điểm giữa kỳ và cuối kỳ môn kỹ năng mềm

Sinh viên các khóa đã đăng ký và đóng học phí học lại xem ....

Sinh viên các khóa đã đăng ký và đóng học phí học lại xem lịch học sau

TB về việc điều chỉnh thời gian đăng ký học phần đợt 1 ....

TB về việc điều chỉnh thời gian đăng ký học phần đợt 1 HK3 năm học 2018-2019

TB kế hoạch đăng ký học phần HK3 năm học 2018-2019

TB kế hoạch đăng ký học phần HK3 năm học 2018-2109

Bảng Hướng Dẫn Sinh Viên Đóng Tiền Qua Ngân Hàng Và Theo ....

BẢNG HƯỚNG DẪN SINH VIÊN ĐÓNG TIỀN QUA NGÂN HÀNG VÀ THEO DÕI THÔNG BÁO THỜI ....

Thông Báo Chọn Chuyên Ngành K18

THÔNG BÁO CHỌN CHUYÊN NGÀNH K18

TB V/v cho sinh viên hệ Cao đẳng Khóa 18 đăng ký chuyên ngành ....

TB V/v cho sinh viên hệ Cao đẳng Khóa 18 đăng ký chuyên ngành Đồ họa cho xây ....

TB danh mục học phần HK2 năm học 2018-2019

TB danh mục học phần HK2 năm học 2018-2019

THÔNG BÁO NGHỈ HỌC MÔN CƠ SỞ DỮ LIỆU BUỔI SÁNG MÀ THÔI

THÔNG BÁO NGHỈ HỌC MÔN CƠ SỞ DỮ LIỆU BUỔI SÁNG MÀ THÔI

ĐIỂM THI HỌC KỲ 1 _KHOA CNTT-ĐT_1819_KHÓA 18

ĐIỂM THI HỌC KỲ 1 _KHOA CNTT-ĐT_1819_KHÓA 18

KHOA CNTT-ĐT THÔNG BÁO NGHỈ HỌC

Thông báo nghỉ học

ĐIỂM THI HỌC KỲ 1 _KHOA CNTT-ĐT_1819_HỌC LẠI

ĐIỂM THI HỌC KỲ 1 _KHOA CNTT-ĐT_1819_HỌC LẠI

ĐIỂM THI HỌC KỲ 1 _KHOA CNTT-ĐT_1819_KHÓA 16

ĐIỂM THI HỌC KỲ 1 _SV-CNTT_KHÓA 16

KHOA CNTT-ĐT THÔNG BÁO HỌC TRẢ NỢ CÁC KHÓA

Học trả nợ các khóa HK2_1819

TB Về việc phát thẻ ATM cho Học sinh – Sinh viên (HS-SV) khóa ....

TB Về việc phát thẻ ATM cho Học sinh – Sinh viên (HS-SV) khóa 18

TB V/v nộp hồ sơ để xét tốt nghiệp và đánh giá điểm ....

TB V/v nộp hồ sơ để xét tốt nghiệp và đánh giá điểm rèn luyện HK1/2018-2019

ĐIỂM THI HỌC KỲ 1 _KHOA CNTT-ĐT_1819_KHÓA 17

điểm thi GK, CK, TH _KHOA CNTT-ĐT