;

Thông báo mới nhất

THÔNG BÁO về việc thu học phí học kỳ 2 – năm học ....

THÔNG BÁO về việc thu học phí học kỳ 2 – năm học 2018-2019

Thông báo nhắc nhở sinh viên khóa 17 & 18 chưa đăng ký Giáo ....

Thông báo nhắc nhở sinh viên khóa 17 & 18 chưa đăng ký Giáo dục quốc phòng - An ....

TB Danh sách sinh viên đăng ký dự lễ tốt nghiệp 20/11/2018

TB Danh sách sinh viên đăng ký dự lễ tốt nghiệp 20/11/2018

TB Về việc tham gia Ngày hội sách chào mừng ngày nhà giáo ....

TB Về việc tham gia Ngày hội sách chào mừng ngày nhà giáo Việt Nam

TB Điểm thi giữa kỳ và cuối kỳ anh văn A1, A0 của hệ cao ....

TB Điểm thi giữa kỳ và cuối kỳ anh văn A1, A0 của hệ cao đẳng và trung cấp ....

TB Danh sách sinh viên được cấp học bổng và khen thưởng ....

TB Danh sách sinh viên được cấp học bổng và khen thưởng năm học 2017-2018 chính ....

TB Danh sách HSSV được cấp học bổng và khen thưởng năm ....

TB Danh sách HSSV được cấp học bổng và khen thưởng năm học 2017-2018

TB Về việc tổ chức lễ trao bằng tốt nghiệp cho học sinh, ....

TB Về việc tổ chức lễ trao bằng tốt nghiệp cho học sinh, sinh viên hệ Cao ....

DANH SÁCH SINH VIÊN ĐỀ XUẤT KHEN THƯỞNG 2017-2018 KHOA CNTT-ĐT

danh sách SV đề xuất khen thưởng NH 2017-2018

TB V/v thực hiện chuẩn đầu ra Ngoại ngữ & Tin học đối ....

TB V/v thực hiện chuẩn đầu ra Ngoại ngữ & Tin học đối với các khóa tuyển ....

TB Về điều kiện tiên quyết đối với các học phần Anh ....

TB Về điều kiện tiên quyết đối với các học phần Anh văn cho học sinh – sinh ....

TB Danh sách sinh viên thiếu hồ sơ in bằng tốt nghiệp đợt ....

TB Danh sách sinh viên thiếu hồ sơ in bằng tốt nghiệp đợt tháng 9/2018

TB V/V việc tham dự lễ khai giảng năm học 2018 - 2019

TB V/V việc tham dự lễ khai giảng năm học 2018 - 2019

TB V/v đăng ký học phần học kỳ 2/2018-2019

TB V/v đăng ký học phần học kỳ 2/2018-2019

TB V/v phát hành thẻ sinh viên cho Học sinh – Sinh viên (HS-SV) ....

TB V/v phát hành thẻ sinh viên cho Học sinh – Sinh viên (HS-SV) khóa 18

TB V/v Quy định học và chuẩn đầu ra tiếng Anh từ khóa 2018

TB V/v Quy định học và chuẩn đầu ra tiếng Anh từ khóa 2018

TB V/v nhận giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời đợt ....

TB V/v nhận giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời đợt tháng 9/2018

TB Về việc bổ sung hồ sơ nhập học đối với Khóa 18

TB Về việc bổ sung hồ sơ nhập học đối với Khóa 18

TB V/v truy cập thư viện số, email, Elearning và đăng ký học ....

TB V/v truy cập thư viện số, email, Elearning và đăng ký học phần cho sinh viên ....

TB Về việc xét công nhận tốt nghiệp đợt tháng 9/2018 (cập ....

TB Về việc xét công nhận tốt nghiệp đợt tháng 9/2018 (cập nhật ngày 02/10/2018)

TB Về việc xét công nhận tốt nghiệp đợt tháng 9/2018

TB Về việc xét công nhận tốt nghiệp đợt tháng 9/2018

TB V/việc tham gia lớp tiếng anh học kì I, năm học 2018-2019

TB V/việc tham gia lớp tiếng anh học kì I, năm học 2018-2019

TB Điểm kiểm tra anh văn đầu vào Khóa 18 đợt 3

TB Điểm kiểm tra anh văn đầu vào Khóa 18 đợt 3