;

Thông báo mới nhất

TB Về điều kiện tiên quyết đối với các học phần Anh ....

TB Về điều kiện tiên quyết đối với các học phần Anh văn cho học sinh – sinh ....

TB Danh sách sinh viên thiếu hồ sơ in bằng tốt nghiệp đợt ....

TB Danh sách sinh viên thiếu hồ sơ in bằng tốt nghiệp đợt tháng 9/2018

TB V/V việc tham dự lễ khai giảng năm học 2018 - 2019

TB V/V việc tham dự lễ khai giảng năm học 2018 - 2019

TB V/v đăng ký học phần học kỳ 2/2018-2019

TB V/v đăng ký học phần học kỳ 2/2018-2019

TB V/v phát hành thẻ sinh viên cho Học sinh – Sinh viên (HS-SV) ....

TB V/v phát hành thẻ sinh viên cho Học sinh – Sinh viên (HS-SV) khóa 18

TB V/v Quy định học và chuẩn đầu ra tiếng Anh từ khóa 2018

TB V/v Quy định học và chuẩn đầu ra tiếng Anh từ khóa 2018

TB V/v nhận giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời đợt ....

TB V/v nhận giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời đợt tháng 9/2018

TB Về việc bổ sung hồ sơ nhập học đối với Khóa 18

TB Về việc bổ sung hồ sơ nhập học đối với Khóa 18

TB V/v truy cập thư viện số, email, Elearning và đăng ký học ....

TB V/v truy cập thư viện số, email, Elearning và đăng ký học phần cho sinh viên ....

TB Về việc xét công nhận tốt nghiệp đợt tháng 9/2018 (cập ....

TB Về việc xét công nhận tốt nghiệp đợt tháng 9/2018 (cập nhật ngày 02/10/2018)

TB Về việc xét công nhận tốt nghiệp đợt tháng 9/2018

TB Về việc xét công nhận tốt nghiệp đợt tháng 9/2018

TB V/việc tham gia lớp tiếng anh học kì I, năm học 2018-2019

TB V/việc tham gia lớp tiếng anh học kì I, năm học 2018-2019

TB Điểm kiểm tra anh văn đầu vào Khóa 18 đợt 3

TB Điểm kiểm tra anh văn đầu vào Khóa 18 đợt 3

THÔNG BÁO SINH VIÊN HỌC TRẢ NỢ MÔN CÁC KHÓA KHOA CNTT-ĐT

Sinh viên học trả nợ môn hệ Cao đẳng & hệ Trung Cấp Chuyên Nghiệp các khóa

TB Kế hoạch ôn và thi tốt nghiệp hệ trung cấp chuyên ....

TB Kế hoạch ôn và thi tốt nghiệp hệ trung cấp chuyên nghiệp (đợt tháng 9/2018)

Thông báo về việc giới thiệu chức danh và Chữ ký Hiệu ....

Thông báo về việc giới thiệu chức danh và Chữ ký Hiệu Trưởng Trường CĐ CNTT

TB Điểm kiểm tra anh văn đầu vào đợt 2 ngày 25/08/2018

TB Điểm kiểm tra anh văn đầu vào đợt 2 ngày 25/08/2018

TB Điểm kiểm tra anh văn đầu vào của sinh viên khóa 18 đợt ....

TB Điểm kiểm tra anh văn đầu vào của sinh viên khóa 18 đợt 1

TB V/v Kiểm tra trình độ tiếng Anh đầu khóa và miễn học ....

TB V/v Kiểm tra trình độ tiếng Anh đầu khóa và miễn học các học phần tiếng ....

Thông báo Về lịch học cho sinh viên khóa 2018

Thông báo Về lịch học cho sinh viên khóa 2018

THÔNG BÁO VỀ VIỆC NGHỈ LÀM VIỆC VÀ HỌC TẬP NHÂN DỊP LỄ ....

THÔNG BÁO VỀ VIỆC NGHỈ LÀM VIỆC VÀ HỌC TẬP NHÂN DỊP LỄ QUỐC KHÁNH 02/09

THÔNG BÁO V/v thu học phí học kỳ 1 – năm học 2018-2019

THÔNG BÁO V/v thu học phí học kỳ 1 – năm học 2018-2019

Thân mời sinh viên các Khóa về dự NGÀY HỘI VIỆC LÀM - NĂM ....

Thân mời sinh viên các Khóa về dự NGÀY HỘI VIỆC LÀM - NĂM 2018