;

Thông báo mới nhất

NHỮNG ĐIỂM KHÁC BIỆT VỀ LỚP CHUYÊN VIÊN XUẤT NHẬP KHẨU ....

NHỮNG ĐIỂM KHÁC BIỆT VỀ LỚP CHUYÊN VIÊN XUẤT NHẬP KHẨU (XNK) CỦA TRƯỜNG ITC ....

Thông báo về việc nhận thẻ BHYT ( đối với những lớp và ....

Thông báo về việc nhận thẻ BHYT ( đối với những lớp và cá nhân chưa nhận ....

Thông báo của CLB Tin Học ITC đối với sinh viên trùng lịch ....

Thông báo của CLB Tin Học ITC đối với sinh viên trùng lịch học Kỹ Năng Mềm

TB kế hoạch đăng ký học phần học kỳ 3 năm học 2017-2018 ....

TB kế hoạch đăng ký học phần học kỳ 3 năm học 2017-2018 (cập nhật)

Thông báo địa điểm Văn phòng làm việc của Ban Lãnh Đạo ....

Thông báo địa điểm Văn phòng làm việc của Ban Lãnh Đạo và các Đơn vị từ ....

TB Về việc nhắc nhở công tác kiểm tra giữa kỳ HK2/ 2017 – ....

TB Về việc nhắc nhở công tác kiểm tra giữa kỳ HK2/ 2017 – 2018

Thông báo về việc sử dụng phòng học dãy nhà A

Thông báo về việc sử dụng phòng học dãy nhà A

Về kế hoạch tổ chức học tập chính trị hè 2017

Về kế hoạch tổ chức học tập chính trị hè 2017

Kỷ niệm 127 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh 19/5/1890 - ....

Kỷ niệm 127 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh 19/5/1890 - 19/5/2017

Quan hệ Việt - Lào nhân kỹ niệm 55 năm ngày thiết lập quan ....

Quan hệ Việt - Lào nhân kỹ niệm 55 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao.

Đăng ký kế hoạch cá nhân thực hiện Nghị quyết TW 4 khóa ....

Đăng ký kế hoạch cá nhân thực hiện Nghị quyết TW 4 khóa XII, Chỉ thị 05-CT/TW ....

{TB} Về việc triển khai Nghị quyết TW4 Khóa XII và Chỉ thị ....

{TB} Về việc triển khai Nghị quyết TW4 Khóa XII và Chỉ thị 05-CT/TW về học tập ....

Thư mời họp Đảng ủy mở rộng tháng 11/2016

Thư mời họp Đảng ủy mở rộng tháng 11/2016

Thông báo về thời gian Giám sát thực hiện NQ ĐH Đảng các ....

Thông báo về thời gian Giám sát thực hiện NQ ĐH Đảng các cấp

SINH VIÊN KHÓA 17 CHƯA ĐĂNG KÝ CHUYÊN NGÀNH

SINH VIÊN KHÓA 17 CHƯA ĐĂNG KÝ CHUYÊN NGÀNH

Thông báo v.v không giữ xe Học viên, Học sinh - Sinh viên trong ....

Thông báo v.v không giữ xe Học viên, Học sinh - Sinh viên trong Trường từ ngày ....

THÔNG BÁO V/V CHUYỂN CHUYÊN NGÀNH KHÓA 16

THÔNG BÁO V/V CHUYỂN CHUYÊN NGÀNH KHÓA 16

Thông báo của BCH Công đoàn

Thông báo của BCH Công đoàn

TB về việc chuyển phòng làm việc

TB về việc chuyển phòng làm việc

TB về thời gian và địa điểm học tập với doanh nghiệp ....

TB về thời gian và địa điểm học tập với doanh nghiệp môn Kỹ năng mềm

[QUYẾT ĐỊNH] Về việc cho sinh viên Khóa 15 (2015 – 2018) ....

[QUYẾT ĐỊNH] Về việc cho sinh viên Khóa 15 (2015 – 2018) được làm đồ án tốt ....

Thông báo v.v thực hiện quy trình trình ký văn bản

Kính Gửi Các Phòng, Ban, Khoa, Các Đơn vị trực thuộc Ban Giám Hiệu Thông báo vv ....

TB về đăng ký các học phần học lại các môn đại cương ....

TB về đăng ký các học phần học lại các môn đại cương HK3 năm học 2017-2018

Phiếu đăng ký tham gia CLB TIn Học ITC

Phiếu đăng ký tham gia CLB Tin Học ITC

TB về việc chuyển phòng làm việc

TB về việc chuyển phòng làm việc

TB về thời gian và địa điểm học tập với doanh nghiệp ....

TB về thời gian và địa điểm học tập với doanh nghiệp môn Kỹ năng mềm

TB những lưu ý khi học lớp kỹ năng mềm

Thông báo những lưu ý khi học lớp kỹ năng mềm