;

Thông báo mới nhất

Nghiệp vụ ngoại thương và sale marketing (chuyên đề 1)

Nghiệp vụ ngoại thương và sale marketing (chuyên đề 1)

THÔNG BÁO Về lịch khai giảng lớp chuyên viên Xuất nhập ....

THÔNG BÁO Về lịch khai giảng lớp chuyên viên Xuất nhập khẩu tối 3,5,7

Thông báo nhận đơn đăng ký học lại cho các khóa

Thông báo nhận đơn đăng ký học lại cho các khóa

Chuyên đề 3 : Nghiệp vụ hải quan, giao nhận xuất nhập ....

Chuyên đề 3 : Nghiệp vụ hải quan, giao nhận xuất nhập khẩu

Chuyên đề 2 : Thanh toán quốc tế

Chuyên đề 2 : Thanh toán quốc tế

Thông báo chiêu sinh Chuyên viên Nghiệp Vụ Hải Quan Kết Hợp ....

Thông báo chiêu sinh Chuyên viên Nghiệp Vụ Hải Quan Kết Hợp Tham Quan Cảng Cát ....

Thông báo về việc cho sinh viên làm thực tế tại doanh ....

Thông báo về việc cho sinh viên làm thực tế tại doanh nghiệp

Thông báo xét tuyển Đại học bằng 2

Thông báo xét tuyển Đại học bằng 2

Thông báo tuyển sinh liên thông Đại học

Thông báo tuyển sinh liên thông Đại học

Thông báo xét tuyển Đại học Ngân hàng TPHCM

Thông báo xét tuyển Đại học Ngân hàng TPHCM

Lịch sinh hoạt cố vấn học tập học kỳ 1 năm học 2017-2018

Lịch sinh hoạt cố vấn học tập học kỳ 1 năm học 2017-2018

Chiêu sinh Khóa đào tạo Chuyên viên Logistics và Quản trị ....

Chiêu sinh Khóa đào tạo Chuyên viên Logistics và Quản trị Chuỗi cung ứng

Kế hoạch làm khóa luận tốt nghiệp khóa 14 ngành kế toán

Kế hoạch làm khóa luận tốt nghiệp khóa 14 ngành kế toán

Công ty Pion tuyển sinh viên thực tập

Công ty Pion tuyển sinh viên thực tập

Tuyển sinnh viên thực tập

Tuyển sinnh viên thực tập

Thông tin việc làm

Thông tin việc làm

Thông tin tuyển sinh viên thực tập và làm việc

Thông tin tuyển sinh viên thực tập và làm việc

Thông báo tuyển dụng

Thông báo tuyển dụng

Chiêu sinh Khóa đào tạo Chuyên viên Logistics và Quản trị ....

Chiêu sinh Khóa đào tạo Chuyên viên Logistics và Quản trị Chuỗi cung ứng

THỰC TẬP TỐT NGHIỆP TẠI TMA SOLUTIONS_SINH VIÊN KHÓA 15

THỰC TẬP TỐT NGHIỆP TẠI TMA SOLUTIONS_SINH VIÊN KHÓA 15

THÔNG BÁO SINH VIÊN KHÓA 17

THÔNG BÁO SINH VIÊN KHÓA 17

ĐĂNG KÝ HỌC LẠI CỦA SV KHOA CNTT

ĐĂNG KÝ HỌC LẠI CỦA SV KHOA CNTT

THÔNG BÁO V/V CHUYỂN CHUYÊN NGÀNH KHÓA 16

THÔNG BÁO V/V CHUYỂN CHUYÊN NGÀNH KHÓA 16

DANH SÁCH SINH VIÊN KHÓA 16 KHÔNG ĐĂNG KÝ CHUYÊN NGÀNH

DANH SÁCH SINH VIÊN KHÓA 16 KHÔNG ĐĂNG KÝ CHUYÊN NGÀNH

THÔNG BÁO THỰC TẬP TẠI TRƯỜNG

THÔNG BÁO THỰC TẬP TẠI TRƯỜNG

V/v: Gia hạn thời gian nộp học phí HK2 NH 2017-2018

V/v: Gia hạn thời gian nộp học phí HK2 NH 2017-2018

THÔNG BÁO V/v thu học phí học kỳ 2 – năm học 2017-2018

THÔNG BÁO V/v thu học phí học kỳ 2 – năm học 2017-2018

THÔNG BÁO V/v thu học phí học kỳ 2 – năm học 2017-2018

THÔNG BÁO V/v thu học phí học kỳ 2 – năm học 2017-2018

THÔNG BÁO NỘP HỌC PHÍ HK3 & MÔN KỸ NĂNG MỀM NH2015-2016

THÔNG BÁO NỘP HỌC PHÍ HK3 & MÔN KỸ NĂNG MỀM NH2015-2016

THÔNG BÁO NỘP HỌC PHÍ HK1 NH2016-2017

THÔNG BÁO NỘP HỌC PHÍ HK1 NH2016-2017