Thông báo chuyển tiền học phí đã nộp HK1A các môn chưa mở lớp được chuyển sang các môn mở lớp HK1B NH 2020-2021

Sinh viên xem file đính kèm TB CHUYỂN HỌC PHÍ ĐÃ NỘP CÁC MÔN CHƯA MỞ LỚP HK1A SANG CÁC MÔN MỞ HK1B

Tags:

Tin liên quan

Đăng Ký Trực Tuyến