text

Tư vấn trực tuyến

HOTLINE: 093 886 1080

Ngày 15 tháng 6 năm 2017 Về kế hoạch tổ chức học tập chính trị hè 2017    

Kính gửi các đồng chí Bí thư Chi bộ và Đảng viên Đảng bộ. Theo kế hoạch số 61-KH/ĐU của Đảng ủy Sở giáo dục và đào tạo về Về việc tổ chức các lớp bồi dưỡng chính trị hè năm 2017, Đảng ủy trường yêu cầu các đơn vị nghiêm túc thông báo...

... đọc thêm

Ngày 10 tháng 5 năm 2017 Kỷ niệm 127 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh 19/5/1890 - 19/5/2017    

Kính gửi các Chi ủy Chi bộ. Đảng ủy gửi tài liệu tuyển truyền nhân sự kiện 127 năm ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh đến các đồng chí làm tư liêu sinh hoạt chủ điểm tháng 5/2017. TUYÊN GIÁO ĐU

... đọc thêm

Ngày 10 tháng 5 năm 2017 Quan hệ Việt - Lào nhân kỹ niệm 55 năm ngày thiết lập quan hệ ngại giao.    

Kính chuyển các Chi bộ trực thuộc. Năm 2017 là năm Việt Nam và Lào tổ chức Kỷ niệm 55 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao (5/9/1962 - 5/9/2017) và 40 năm Ngày ký Hiệp ước hữu nghị hợp tác (18/7/1977 - 18/7/2012). Đảng ủy gửi đến các...

... đọc thêm

Ngày 10 tháng 4 năm 2017 Đăng ký kế hoạch cá nhân thực hiện Nghị quyết TW 4 khóa XII, Chỉ thị 05-CT/TW năm 2017    

Kính gửi các Chi bộ, Đảng viên Sau khi học tập, quán triệt Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII); Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XII) về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Đảng ủy Trường đề...

... đọc thêm

Ngày 6 tháng 3 năm 2017 {TB} Về việc triển khai Nghị quyết TW4 Khóa XII và Chỉ thị 05-CT/TW về học tập tư tưởng, đạo đức, phong cách HCM.    

Kính gửi cấp ủy các Chi bộ, BCH Công đoàn, Đoàn TN và Hội SV. Căn cứ trên tinh thần Chỉ đão của cấp ủy Đảng các cấp, đê nghị các đồng chí đứng đầu triển khai nghiêm túc đến từng Đảng viên và báo cáo về Đảng ủy theo tiến độ yêu cầu. (Xem...

... đọc thêm

Ngày 31 tháng 10 năm 2016 Thư mời họp Đảng ủy mở rộng tháng 11/2016    

Kính gửi: BCH Đảng bộ và BCH Chi bộ trực thuộc. Đảng ủy trường xin mời các đồng chí là Đảng ủy viên Đảng ủy trường, Chi ủy viên Chi bộ Phòng Ban, chi bộ Các Khoa, Chi bộ Sinh viên tham gia buổi họp Đảng ủy mở rộng. Thời gian:...... đọc thêm

Ngày 19 tháng 10 năm 2016 Thông báo về thời gian Giám sát thực hiện NQ ĐH Đảng các cấp    

Kính gửi các đồng chí Đảng ủy viên và Chi ủy các Chi bộ. Ngày 12/10 Đảng ủy có nhận được Quyết định số 79/QĐ-ĐU của Đảng ủy Sở Giáo duc và Đào tạo về Giám sát việc lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy về triển khai, quán triệt Nghị quyết Đại...... đọc thêm