text

Tư vấn trực tuyến

HOTLINE: 093 886 1080

Thông báo đăng ký học phần học kỳ 3/2016-2017 cho sinh viên khóa 14

Ngày 17 tháng 2 năm 2017

     Học kỳ III/2016-2017 Sinh viên Khoá 14 có kế hoạch đăng  học phần:

Khóa 14 đăng  2 đợt trực tuyến:

           Đợt 1: từ ngày 20/02 đến 25/02/2017

Đợt 2: từ ngày 06/03 đến 11/03/2017

 

 

Sinh viên vui lòng tải file để xem danh mục môn học theo khóa - theo ngành để nắm rõ các học phần cần phải đăng ký. Sinh viên có thắc mắc về danh mục môn học cũng như từng học phần cụ thể vui lòng liên hệ Khoa chủ quản và Cố vấn học tập của mình để được hỗ trợ.

STT Tập tin đính kèm
1 Thong bao KH DK HP HK3 16-17.pdf