Thông báo hoàn tất lệ phí Anh văn đầu ra - Đợt 2

[THÔNG BÁO]

Đối với các bạn chưa hoàn tất lệ phí ôn thi hoặc đăng ký thi.

- Các bạn có tên trong danh sách đã đăng ký thi hoặc ôn thi tại Trung tâm vui lòng hoàn tất Lệ phí ôn thi (đối với các bạn ôn thi) ; Lệ phí thi (đối với các bạn chỉ đăng kí thi) tại phòng Kế hoạch - Tài chính nhé!

Các bạn vui lòng mang biên lai đến Trung tâm để xác nhận lại đến hết ngày 20/07/2020.

Hạn chót đóng lệ phí: 20/07/2020, những trường hợp phát sinh sau ngày này Trung tâm sẽ chuyển các bạn sang đợt sau nếu đợt sau đủ số lượng để tổ chức.

Lưu ý: những bạn có tên trong danh sách nếu không thể tham gia đợt thi này vui lòng phản hồi với Trung tâm đến hết ngày 20/7/2020 để chốt danh sách thi.

- Ngày thi dự kiến: 30/7/2020.

Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học xin thông báo!

avdr dot 2

Tags:

Tin liên quan

Đăng Ký Trực Tuyến