THÔNG BÁO THAY ĐỔI TKB HỌC LẠI ORACLE và PT TK HTTT

Sinh viên học lại môn Cơ sở dữ liệu Oracle và môn Phân tích &thiết kế Hệ thống thông tin thay đổi thời khóa biểu với lịch học như sau:

TKB HOC LAI (CSDL ORACLE - PT&TK HTTT)

 

Tags:

Tin liên quan

Đăng Ký Trực Tuyến