Thông báo kế hoạch đăng ký học phần HK1 năm học 2018-2019

Học kỳ I/2018-2019 Sinh viên khóa 16 và 17 có kế hoạch đăng ký học phần:

Sinh viên  đăng ký 2 đợt trực tuyến:

  • Đợt 1: từ ngày 16/07 đến 24/07/2018
  • Đợt 2: từ ngày 30/07 đến 06/08/2018

Sinh viên xem chi tiết tại file đính kèm

Thong bao KH DK HP HK1 1819-1

Tags:

Tin liên quan

Đăng Ký Trực Tuyến
Tư vấn tuyển sinh Online