Thông báo kết quả: về việc Vận động ủng hộ (Quỹ vì người nghèo) & (Nghĩa tình Hoàng sa - Trường sa)

Căn cứ thông báo số: 318/LĐLĐ (Về việc tiếp tục ủng hộ chương trình “Nghĩa tình Hoàng sa - Trường sa”)

Căn cứ thông báo số: 359/LĐLĐ-TG (Về vận động ủng hộ Quỹ vì người nghèo Thành phố năm 2017)

Với tinh thần “Là lành đùm lá rách”; “Uống nước nhớ nguồn”; bằng tình cảm, tấm lòng nhân ái, BCH Công đoàn trường CĐ CNTT Tp HCM kêu gọi các Công đoàn viên, CB-CNV-GV, các Phòng/Khoa/Ban đã tích cực hưởng ứng đóng góp cho “Quỹ vì người nghèo” & “Nghĩa tình Hoàng sa - Trường sa”  như sau:

DS+CĐV+Ủng+hộ+quỹ+vì+người+nghèo+%26+Nghĩa+tình+Hoàng+Sa+-+Trường+Sa+(Tổ+Công+đoàn+số+1) (1)-1

DS+CĐV+Ủng+hộ+quỹ+vì+người+nghèo+%26+Nghĩa+tình+Hoàng+Sa+-+Trường+Sa+(Tổ+Công+đoàn+số+2)-1

DS+CĐV+Ủng+hộ+quỹ+vì+người+nghèo+%26+Nghĩa+tình+Hoàng+Sa+-+Trường+Sa+(Tổ+Công+đoàn+số+3)

DS+Ủng+hộ+quỹ+vì+người+nghèo+%26+Nghĩa+tình+Hoàng+Sa+-+Trường+Sa+(Ban+Lãnh+Đạo)-1

PhieuThu_NghiaTinhHoangSa-TruongSa

PhieuThu_QuyViNguoiNgheo-1

 

Tags:

Tin liên quan

Đăng Ký Trực Tuyến
Tư vấn tuyển sinh Online