text

Tư vấn trực tuyến

HOTLINE: 093 886 1080

Thông báo Lễ tốt nghiệp

Ngày 5 tháng 11 năm 2014

Các sinh viên đã tốt nghiệp, nghề Quản trị doanh nghiệp (11QTCI1) và Tài chính ngân hàng (11TCCI1) theo dõi thông báo về Lễ tốt nghiệp đính kèm.

Sinh viên nộp chứng chỉ ngoại ngữ (Anh văn) và Tin học về VP LADEC (nộp trực tiếp cho cô Châu) để hoàn tất thủ tục tốt nghiệp. Hạn chót: ngày 10/11/2014.

Lưu ý:

1/ Lệ phí nhận bằng tốt nghiệp: 300.000 VNĐ/sv.

2/ Lệ phí tổ chức Lễ tốt nghiệp: 150.000 VNĐ/sv.

3/ Phương tiện di chuyển đi về Long An - Tp.HCM: 100.000 VNĐ/sv.