text

Tư vấn trực tuyến

HOTLINE: 093 886 1080

[TB] Mở lớp học lại môn Những nguyên lý cơ bản của CN Mác - Lênin

Ngày 5 tháng 9 năm 2015

Khoa Đại cương thông báo.

Sinh viên các khóa có nhu cầu học trả nợ môn Những nguyên lý cơ bản của Chủ nghĩa Mác - Lênin học phần 2 (Mác 2) đề nghị đăng ký gấp về khóa Đại cương từ ngày ra thông báo đến hết ngày 10/9/2015 để nhà trường lên danh sách mở lớp.

Thời gian dự kiến: Chiều thứ 2.

Lưu ý: Sinh viên trả nợ môn Mác 1 có thể đăng ký học chung với khóa 15 tại Phòng Quản lý Đào tạo hoặc Khoa Đại cương, thời gian học từ 28/9/2015.

Mọi liên hệ hãy gọi về số 083 8605003 (123)