text

Tư vấn trực tuyến

HOTLINE: 093 886 1080

THÔNG BÁO một số điểm lưu ý khi học lớp “Kỹ năng mềm”

Ngày 28 tháng 3 năm 2017

Sinh viên xem file bên dưới để thực hiện theo đúng yêu cầu của lớp "kỹ năng mềm"

STT Tập tin đính kèm
1 lưu ý lớp kỹ năng mềm.pdf