THÔNG BÁO NGHỈ HỌC MÔN CƠ SỞ DỮ LIỆU BUỔI SÁNG MÀ THÔI

Sinh viên học môn CƠ SỞ DỮ LIỆU của cô Trúc Ly tại phòng A406 (7h lớp Chất lượng cao) và A404 (9h30) được nghỉ học vào sáng thứ Sáu (28/12/2018). Buổi chiều học bình thường nhé heart

Lý do: cô bận việc.

Lịch bù cô sẽ thông báo sau.

TM.Khoa CNTT-ĐT.

Tags:

Tin liên quan

Đăng Ký Trực Tuyến