text

Tư vấn trực tuyến

HOTLINE: 093 886 1080

Thông báo nhắc nhở sinh viên khóa 16 chưa đăng ký GDQP-AN

Ngày 11 tháng 4 năm 2017

            Hiện nay còn rất nhiều bạn sinh viên khóa 16 chưa đăng ký học GDQP-AN. Phòng QLĐT&KT lưu ý thời gian đăng ký là từ ngày 3/4/2017 đến ngày 15/4/2017chỉ được đăng ký 1 đợt duy nhất nên đề nghị những bạn sinh viên nhanh chóng đăng ký.

            Sinh viên các khóa nhập học từ năm 2016 trở về trước lưu ý: Nhà trường tổ chức học GDQP-AN theo chương trình (cao đẳng là 165 tiết, TCCN là 75 tiết, LTCĐ là 90 tiết). Bắt đầu từ năm 2017 nhà trường áp dụng theo khung chương trình đào tạo GDQP-AN mới nên đề nghị sinh viên đăng ký đợt này.