text

Tư vấn trực tuyến

HOTLINE: 093 886 1080

Thông báo nhận đơn phúc khảo kết quả thi HK2/1617 - Khóa 15&16 (Đợt 2)

Ngày 26 tháng 5 năm 2017

* Hiện nay kết quả thi HK2/1617 - Khóa 15&16 (Đợt 2) đã được các Khoa công bố.

* Sinh viên có nhu cầu Phúc khảo  kết quả thi HK2/1617 - Khóa 15&16 (Đợt 2) nộp Đơn xin phúc khảo (theo mẫu đính kèm) 

về phòng QLĐT&KT (bộ phận Khảo thí) trong thời gian: t nay đến ngày 20/06/2017

 Lưu ý : yêu cầu ghi chính xácđầy đủ tất cả các thông tin.

STT Tập tin đính kèm
1 BM01-QT03-DonPhucKhao.doc