text

Tư vấn trực tuyến

HOTLINE: 093 886 1080

Thông báo nhận đơn phúc khảo kết quả thi HK3/1617 (Đợt 2)

Ngày 22 tháng 8 năm 2017

* Hiện nay kết quả thi HK3/1617 (Đợt 2) đã được các Khoa công bố.

* Sinh viên có nhu cầu Phúc khảo  kết quả thi HK3/1617 (Đợt 2) nộp Đơn xin phúc khảo (theo mẫu đính kèm) về phòng QLĐT&KT (bộ phận Khảo thí) trong thời gian: 

t ngày 22/08 đến hết ngày 08/09/2017

* Kết quả Phúc khảo dự kiến công bố vào ngày: 22/09/2017 tại bảng thông báo Bộ Phận Khảo thí (tầng trệt khu A)

 Lưu ý : Yêu cầu ghi chính xácđầy đủ tất cả các thông tin.

    Trong thời gian nộp đơn phúc khảo, P. QLĐT&KT không giải quyết các trường hợp: SV đăng ký học lại môn đang phúc khảo.

STT Tập tin đính kèm
1 BM01-QT03-DonPhucKhao.pdf