Thông báo nhận đơn phúc khảo điểm thi tốt nghiệp trung cấp khóa 16 đợt tháng 04/2019

Thông báo nhận đơn phúc khảo điểm thi tốt nghiệp trung cấp khóa 16 đợt tháng 04/2019

*  Hiện nay kết quả thi tốt nghiệp đợt tháng 04/2019 đã công bố.

* Sinh viên có nhu cầu Phúc khảo điểm thi các môn nộp Đơn xin phúc khảo (theo mẫu đính kèm) về phòng KT-ĐBCL (bộ phận Khảo thí) trong thời gian từ ngày 12/04/2019 đến hết ngày 20/04/2019

 Lưu ý : yêu cầu ghi chính xác, đầy đủ tất cả các thông tin.

Tập tin đính kèm

BM01-QT03-DonPhucKhao-1

Tags:

Tin liên quan

Đăng Ký Trực Tuyến