text

Tư vấn trực tuyến

HOTLINE: 093 886 1080

Thông báo nộp hình làm thủ tục tốt nghiệp các lớp CNTT

Ngày 23 tháng 1 năm 2015

Các sinh viên nghề Quản trị mạng máy tính (11CTCI1+11CTCI2) lưu ý nộp hình làm thủ tục tốt nghiệp. Cụ thể như sau:

1. Quy chuẩn hình: hình thẻ 3x4

  + Nam: mặc mi trắng, thắt vạt hoặc mặc vest.

  + Nữ: mặc vest công sở hoặc áo dài.

2. Số lượng: 05 tấm/sinh viên

3. Thời hạn nộp: từ 26/01/2015 đến hết ngày 10/02/2015.

4. Địa điểm nộp: nộp trực tiếp cho thầy Phong tại cơ sở Lũy Bán Bích.

Lưu ý: 5 tấm hình bỏ vào trong một túi đựng. Bên ngoài túi ghi rõ các thông tin cá nhân: Họ tên SV/ Mã số SV/ Ngày sinh/ Mã lớp.

Ghi chú: các hình nộp cho thầy Hiệp trước đây không đúng quy chuẩn, do vậy các bạn sinh viên phải nộp lại hình để làm thủ tục tốt nghiệp.

Sau ngày 10/02/2015, bạn nào không nộp hình thì LADEC không làm thủ tục tốt nghiệp.