text

Tư vấn trực tuyến

HOTLINE: 093 886 1080

Ngày 26 tháng 5 năm 2017 Thông báo nhận đơn phúc khảo kết quả thi HK2/1617 - Khóa 15&16 (Đợt 2)    

* Hiện nay kết quả thi HK2/1617 - Khóa 15&16 (Đợt 2) đã được các Khoa công bố. * Sinh viên có nhu cầu Phúc khảo điểm thi Tốt nghiêp 04/2017 nộp Đơn xin phúc khảo (theo mẫu đính kèm) về phòng QLĐT&KT (bộ phận Khảo thí) trong thời...

... đọc thêm

Ngày 22 tháng 5 năm 2017 [TB] Triển khai thực tập cho SV khóa 14 khoa Công nghệ thông tin tại Fsoft    

BỘ LAO ĐỘNG – TBXH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TRƯỜNG CAO ĐẲNG CNTT TP. HCM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số: 48/CĐ-CNTT TP. Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 5 năm 2017 THÔNG...

... đọc thêm

Ngày 20 tháng 5 năm 2017 [TB] V/v triển khai thực tập cho sv khóa 14 khoa Công nghệ thông tin tại ISC-QUANGTRUNG    

Sinh viên xem chi tiết tại file bên dưới

... đọc thêm

Ngày 18 tháng 5 năm 2017 Thông báo về việc phát bằng tốt nghiệp đợt tháng 04/2017    

TRƯỜNG CAO ĐẲNG CNTT TP. HCM CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM PHÒNG QUẢN LÝ ĐÀO TẠO & KHẢO THÍ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc TP. Hồ Chí Minh, ngày 19 tháng 5 năm...

... đọc thêm

Ngày 16 tháng 5 năm 2017 [TB] Một số điểm lưu ý khi học Giáo dục quốc phòng – an ninh & Cập nhật danh sách xe (ngày 17/5/3017)    

BỘ LAO ĐỘNG-THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TRƯỜNG CĐ CNTT TP.HỒ CHÍ MINH Độc lập - Tự do - Hạnh phúc TP. Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 05 năm 2017 THÔNG BÁO V/v Một...

... đọc thêm

Ngày 27 tháng 4 năm 2017 Danh sách SV thiếu hồ sơ in bằng tốt nghiệp CĐ & TCCN đợt tháng 4/2017    

BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TRƯỜNG CĐ CÔNG NGHỆ THÔNG TIN TP. HCM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc DS SINH VIÊN THIẾU HỒ SƠ IN BẰNG TỐT NGHIỆP BẬC CAO ĐẲNG VÀ...

... đọc thêm

Ngày 27 tháng 4 năm 2017 Thông báo về cách tính điểm các học phần anh văn Toeic    

Sinh viên xem thông báo về cách tính điểm các học phần anh văn Toeic theo file đính kèm

... đọc thêm

Ngày 26 tháng 4 năm 2017 Thông báo tuyển sinh khoá 13 Liên thông đại học chính quy năm 2017    

Thông báo tuyển sinh khoá 13 -Đào tạo Liên thông đại học Tài chính - MARKETING hệ chính quy năm 2017 (Mọi chi tiết xem file Thông báo tuyển sinh & Hướng dẫn tuyển sinh dưới đây.)

... đọc thêm

Ngày 26 tháng 4 năm 2017 Thông báo nhận đơn phúc khảo kết quả thi Tốt nghiệp tháng 04/2017 TCCN    

* Hiện nay kết quả thi Tốt nghiêp 04/2017 đã được công bố. * Sinh viên có nhu cầu Phúc khảo điểm thi Tốt nghiêp 04/2017 nộp Đơn xin phúc khảo (theo mẫu đính kèm) về phòng QLĐT&KT (bộ phận Khảo thí) trong thời gian: ​từ ngày 26/04/2017 ...

... đọc thêm

Ngày 24 tháng 4 năm 2017 THÔNG BÁO Về việc nghỉ Lễ 30/4 – 1/5    

BỘ LĐ THƯƠNG BINH & XÃ HỘI TRƯỜNG CAO ĐẲNG CNTT TP.HCM CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc TP Hồ Chí Minh,...

... đọc thêm
Trang 1trong24 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>