text

Tư vấn trực tuyến

HOTLINE: 093 886 1080

Thông báo thực tập tốt nghiệp của sinh viên khóa 2014

Ngày 8 tháng 5 năm 2017

Tất cả sinh viên Khóa 2014 đều phải đi thực tập tốt nghiệp.

 

Thời gian : 08 tuần từ ngày 29/05/2017 đến ngày 23/07/2017.

Sinh viên cần liên lạc với Giáo viên hướng dẫn (GVHD) chậm nhất 28/05/2017 để nhận đề tài và thông tin đề tài TTTN.

Hạn cuối nộp báo cáo: 29/07/2017 (bao gồm 2 cuốn báo cáo + dĩa CD (file báo cáo và demo chương trình): 1 nộp cho GVHD, 1 nộp cho Khoa CNTT)

 

Mọi chi tiết xem tại đây.