Thông báo tuyển sinh hệ Liên thông từ Trung cấp chuyên nghiệp, Trung cấp nghề lên Cao đẳng năm 2018

 

BỘ LAO ĐỘNG – THƯƠNG BINH & XÃ HỘI

TRƯỜNG CAO ĐẲNG CNTT TP.HCM

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

             Số :145 /TB-CĐCNTT

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày  11   tháng    06   năm  2018

 

 

THÔNG BÁO

Về việc tuyển sinh hệ liên thông từ Trung cấp chuyên nghiệp, Trung cấp nghề

lên Cao đẳng năm 2018

 

Hội đồng tuyển sinh Trường Cao đẳng Công nghệ Thông tin TP.HCM thông báo tuyển sinh hệ liên thông từ Trung cấp chuyên nghiệp, Trung cấp nghề lên Cao đẳng năm 2018 cụ thể như sau:

I. ĐỐI TƯỢNG TUYỂN SINH:

- Người có bằng tốt nghiệp trung cấp cùng ngành, nghề và bằng tốt nghiệp trung học phổ thông hoặc tương đương;

- Người có bằng tốt nghiệp trung cấp nhưng chưa có bằng tốt nghiệp trung học phổ thông thì phải bảo đảm đã học và thi đạt yêu cầu đủ khối lượng kiến thức văn hóa trung học phổ thông theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo;

- Người có bằng tốt nghiệp cao đẳng, cao đẳng nghề có nhu cầu học liên thông để có bằng tốt nghiệp cao đẳng thứ hai.

 

II. CÁC NGÀNH ĐÀO TẠO VÀ HÌNH THỨC TUYỂN SINH:

TÊN NGÀNH

(Mã trường: CDD0222)

MÃ NGÀNH

HÌNH THỨC

TUYỂN SINH

A. Nhóm ngành Kỹ thuật – Công nghệ

Xét tuyển:

 •   - Tiêu chí xét tuyển: Xét tuyển những thí sinh nộp hồ sơ đăng ký xét tuyển đầy đủ, hợp lệ và đúng quy định;
 •   - Tiêu chí phụ: Nếu thí sinh nộp hồ sơ xét tuyển vượt chỉ tiêu thì xét theo điểm môn cơ sở ngành từ cao xuống thấp;

 

 

 

 

 

Công nghệ thông tin

6480201

Truyền thông và mạng máy tính

- Quản trị mạng và dữ liệu

6480104

Hệ thống thông tin

- Hệ thống thông tin bệnh viện

6320201

Công nghệ kỹ thuật, điện tử truyền thông

6510312

Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa

6510305

Công nghệ kỹ thuật máy tính

6480105

B. Nhóm ngành Kinh tế

Quản trị kinh doanh

6340404

Kế toán

6340301

Tài chính – Ngân hàng

6340202

III. HỒ SƠ DỰ THI

 1. Đơn xin xét tuyển (theo mẫu);
 2. 01 bản sao Bằng tốt nghiệp Trung cấp chuyên nghiệp/Trung cấp nghề;
 3. 01 bản sao Bảng điểm toàn khóa học Trung cấp chuyên nghiệp/Trung cấp nghề;
 4. Bản sao Bằng tốt nghiệp Trung học phổ thông/ Giấy chứng nhận hoàn thành kiến thức văn hóa;

Thí sinh nhận hồ sơ tại Phòng ghi danh hoặc tải tại website của Trường; nộp hồ sơ trực tiếp tại Phòng ghi danh kể từ ngày ra thông báo đến hết ngày 30/10/2018.

IV. HỌC PHÍ – LỆ PHÍ XÉT TUYỂN- THỜI GIAN ĐÀO TẠO:

- Học phí:

 • Khối kiến thức Giáo dục Đại cương và Giáo dục thể chất: 380.000đ/tín chỉ
 • Khối kiến thức giáo dục chuyên nghiệp:
  • Nhóm kiến thức cơ sở: 400.000đ/ tín chỉ
  • Nhóm kiến thức ngành: 420.000đ/ tín chỉ
 • Giáo dục Quốc phòng – An ninh: 200.000đ/ tín chỉ

- Lệ phí xét tuyển:  30.000 đồng /1 thí sinh, nộp khi đến nộp hồ sơ.

- Thời gian đào tạo: 1 năm (3 Học kỳ ≈ 42 tín chỉ)

 

V. THỜI GIAN NHẬN HỒ SƠ:

              - Sáng :  từ 7h30 đến 11h30 (từ thứ Hai đến thứ Bảy)

- Chiều:  từ 13h00 đến 16h00 (từ thứ Hai đến thứ Sáu)

VI. THÔNG TIN LIÊN HỆ:

Trường Cao đẳng Công nghệ thông tin Tp. HCM (ITC)

Phòng ghi danh

 1. chỉ: Số 12 Trịnh Đình Thảo, P. Hòa Thạnh, Q. Tân Phú, Tp. HCM.

Điện thoại: (028) 3973 4983; Hotline: 093.886.1080
Website:
www.itc.edu.vn; E-mail: tuyensinh@itc.edu.vn.

 

* Nơi nhận:

- Thông báo thí sinh;

- Ban Giám Hiệu;

- Các Phòng, Khoa, Ban, TT;

- Web trường;

- Lưu VT, ĐT.

 CHỦ TỊCH HĐTS

 

(Đã ký)

(Đã ký)

 

HIỆU TRƯỞNG

TS. Nguyễn Quốc Huy

 

 

 

 

Tags:

tin liên quan

Đăng Ký Trực Tuyến
Tư vấn tuyển sinh Online