text

Tư vấn trực tuyến

HOTLINE: 093 886 1080

Thông báo tuyển sinh khoá 13 Liên thông đại học chính quy năm 2017

Ngày 7 tháng 6 năm 2017

 

Thông báo tuyển sinh khoá 13 -Đào tạo Liên thông đại học Tài chính - MARKETING hệ chính quy năm 2017

Các ngành tuyển sinh:

STT Ngành tuyển sinh Chỉ tiêu
1 Quản trị kinh doanh 90
2 Tài chính - Ngân hàng 90
3 Kế toán 100
4 Kinh doanh quốc tế 100
5 Ngôn ngữ anh 60

Thí sinh liên hệ với phòng đào tạo & khảo thí trường Cao Đẳng CNTT TP.HCM để mua hồ sơ tuyển sinh.

(Mọi chi tiết xem file Thông báo tuyển sinh & Hướng dẫn tuyển sinh dưới đây.)