THÔNG BÁO VỀ BÀI TẬP LỚN THỰC HIỆN TRONG MÔN HỌC

Khoa đã cập nhật lên trang E-learning của Khoa  bài tập lớn các môn học của học kỳ 2 năm học 2017-2018 gồm : tài chính tiền tệ, thuế, kế toán tài chính 1, marketing căn bản.

Đề nghị sinh viên khóa 17 cập nhật để thực hiện (trong quá trình thực hiện sinh viên liên hệ giảng viên phụ trách môn học để được hướng dẫn).

tin liên quan