Thông báo về thời gian Giám sát thực hiện NQ ĐH Đảng các cấp

Kính gửi các đồng chí Đảng ủy viên và Chi ủy các Chi bộ.

 

Ngày 12/10 Đảng ủy có nhận được Quyết định số 79/QĐ-ĐU của Đảng ủy Sở Giáo duc và Đào tạo về Giám sát việc lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy về triển khai, quán triệt Nghị quyết Đại hội Đảng cấp trên.

Tổ công tác gồm:

1. Đ/c Nguyễn Hữu Hùng - UV BTV Đảng ủy Sở - Tổ trưởng

2. Đ/c Phạm Võ Thị Phương Minh - Phó Ban Tuyên giáo Đảng ủy Sơ - Tổ phó.

3. Đ/c Tạ Thị Diệu Lê - UV UBKT - thành viên.

4. Đ/c Tô Hùng Dũng - CV Văn phòng Đảng ủy - Thư ký.

Thời gian giám sát: 10 ngày (từ 22/10 - 4/11/2016).

Nội dung giám sát: Công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy trong việc quán triệt, triển khai các Nghị quyết của Đảng.

Ngày giám sát trực tiếp: 27/10/2016 (thứ 5, 8g30 tại Văn phòng Đảng ủy trường).

 

Đảng ủy đề nghị các đơn vị và cá nhân liên quan theo tinh thần cuộc họp ngày 18/10/2016 khẩn trương, tích cực triển khai các công việc có liên quan theo phân công.

Trân trọng.

Tags:

Tin liên quan

Đăng Ký Trực Tuyến
Tư vấn tuyển sinh Online