THÔNG BÁO VỀ VIỆC NHẬN GIẤY CHỨNG NHẬN CHUYÊN VIÊN XUẤT NHẬP KHẨU

Thân mời các học viên lớp chuyên viên Xuất nhập khẩu khai giảng ngày 22/11/2017 đến Khoa để nhận Giấy chứng nhận CHUYÊN VIÊN XUẤT NHẬP KHẨU.

tin liên quan