Thông báo về việc cho học sinh – sinh viên được dự thi kết thúc học phần lần 2 áp dụng từ học kỳ 2 năm học 2019 - 2020

THÔNG BÁO

Về việc cho học sinh – sinh viên được dự thi kết thúc học phần lần 2

áp dụng từ học kỳ 2 năm học 2019 - 2020

 

Căn cứ tình hình học tập của học sinh – sinh viên (HSSV);

Để tạo điều kiện cho HSSV hoàn thành chương trình đào tạo đúng tiến độ, Ban Giám Hiệu thông báo về việc cho HSSV được dự thi kết thúc học phần lần 2 như sau:

  • Thời gian áp dụng: Bắt đầu từ học kỳ 2 năm học 2019-2020;.
  •  Áp dụng cho các học phần có tính chất Lý thuyết hoặc Lý thuyết + Thực hành: chỉ tổ chức thi lại phần lý thuyết, không thi lại phần thực hành.
  • Đối tượng dự thi:
    • HSSV đủ điều kiện dự thi kết thúc học phần;
    • HSSV có điểm tổng kết học phần < 5.0 điểm;
  • Lệ phí: 100.000/ HSSV/học phần

Đề nghị tất cả HSSV thực hiện theo đúng tinh thần thông báo này.

Tags:

Tin liên quan

Đăng Ký Trực Tuyến