text

Tư vấn trực tuyến

HOTLINE: 093 886 1080

Thông báo về việc cho học sinh - sinh viên nghỉ học buổi sáng ngày Thứ Ba (21/2/2017)

Ngày 20 tháng 2 năm 2017

 Sinh viên vui  lòng xem thông báo nghỉ dưới đây            

STT Tập tin đính kèm
1 thong-bao-nghi-hoc-21.2.2017.pdf