Thông báo về việc đăng ký học phần học kỳ 1 năm học 2020 - 2021

THÔNG BÁO

Về việc đăng ký học phần học kỳ 1/2020 - 2021

 

  1. Kế hoạch đăng ký học phần:

STT

Nội dung công việc

Thời gian thực hiện

Đơn vị thực hiện

Đối tượng

Ghi chú

1

HSV khóa 19 đăng ký học phần tại phòng Đào tạo

Từ 14/7 đến 25/7/2020

P.Đào tạo

HSSV

Khóa 19, Trung cấp 19

Phòng ĐT đã cho HSSV đăng ký học phần HK1/20-21 trong buổi thi Tiếng Anh ngày 29/6/2020. HSSV nào chưa đăng ký hoặc đăng ký chưa đủ môn học thì liên hệ phòng ĐT để đăng ký bổ sung.

2

Xét duyệt và công bố chính thức các lớp học phần 19 được mở / Bị hủy

Từ 01/8/2020

P.Đào tạo

Sinh viên

Khóa 19, Trung cấp 19

 

3

Công bố thời khóa biểu trên Website trường.

Từ 10/8/2020

P.Đào tạo

Sinh viên

Khóa 19, Trung cấp 19

 

4

Sinh viên Khóa 19 bắt đầu học chính thức học kỳ 1/2020-2021

Từ 17/8/2020

Khoa, Trung Tâm

Sinh viên

Khóa 19, Trung cấp 19

 

5

HSSV đăng ký học phần bổ sung hoặc xin điều chỉnh học phần đã đăng ký,tải mẫu tại http://itc.edu.vn/bieu-mau-phong-dao-tao.aspx nộp trực tiếp tại P.Đào tạo

Từ 01/8/2020 đến hết 22/8/2020

P.Đào tạo

Sinh viên

Khóa 19, Trung cấp 19

 

6

HSSV đóng học phí học kỳ 1/2020-2021.

Từ 17/8 – 17/9/2020

P. Kế hoạch – Tài chính

HSSV các Khóa

HSSV xem thông báo cụ thể sau

  1. Về tổ chức các lớp học lại: HSSV từ khóa 14 – khóa 18 (bậc cao đẳng) và khóa 16 – khóa 18 (bậc trung cấp) còn nợ môn học chưa đủ điều kiện tốt nghiệp, đăng ký mở lớp tại Khoa/Trung tâm từ ngày ra thông báo đến hết ngày 25/7/2020 để mở lớp theo đúng tiến độ quy định.
  2. Danh mục các môn học triển khai trong học kỳ 1/2020 – 2021:

HSSV xem Danh mục các học phần được mở học kỳ 1/2020 – 2021 (đính kèm)

DANH SACH MON HOC HK1.2021_WEB

Tags:

Tin liên quan

Đăng Ký Trực Tuyến