Thông báo về việc đăng ký học phần học kỳ 3/2019 - 2020

THÔNG BÁO

Về việc đăng ký học phần học kỳ 3/2019 - 2020

 

 1. Kế hoạch đăng ký học phần:

STT

Nội dung công việc

Thời gian thực hiện

Đơn vị thực hiện

Đối tượng

Ghi chú

1

Công bố thời khóa biểu học kỳ 3 NH 2019 - 2020 trên bảng thông báo và Website

01/6/2020

P.Đào tạo , Khoa, Trung tâm

HSSV các Khóa

 

2

Nhập dữ liệu vào phần mềm, đưa lên Website để sinh viên đăng ký

Từ 01 đến 06/6/2020

P.Đào tạo

Sinh viên

Khóa 18

 

3

Sinh viên Khóa 18 đăng ký học phần Thực tập tốt nghiệp:

 • Khoa QT-TCNH đăng ký tại văn phòng Khoa (Cô Hương);
 • Khoa CNTT-ĐT: đăng ký trực tuyến tại trang dkhp.itc.edu.vn

Từ 08/6 đến 20/6/2020

P.Đào tạo

Sinh viên

Khóa 18, các khóa cũ

 

4

Sinh viên khóa 19 đăng ký học phần:

 • Các môn học chính khóa đăng ký trực tiếp cho GVCN;
 • Các môn học lại đăng ký tại phòng Đào tạo.

Từ 08/6 đến 20/6/2020

P.Đào tạo

Sinh viên

Khóa 19, Trung cấp 19

 

5

Xét duyệt và công bố chính thức các lớp học phần 18,19 được mở / Bị hủy

Công bố trên Website trường.

01/7/2020

P.Đào tạo

Sinh viên

Khóa 18, 19

 

6

Sinh viên Khóa 18,19 bắt đầu học chính thức học kỳ 3/2019-2020

Từ 06/7/2020

Khoa, Trung Tâm

HSSV các Khóa

 

7

HSSV đăng ký học phần bổ sung hoặc xin điều chỉnh học phần đã đăng ký,tải mẫu tại http://itc.edu.vn/bieu-mau-phong-dao-tao.aspx nộp trực tiếp tại P.Đào tạo

 

Từ 22/6/2020 đến hết 27/6/2020

P.Đào tạo

HSSV các Khóa

 

8

HSSV đóng học phí học kỳ 3/2019-2020.

Theo thông báo của bộ phận Kế hoạch tài chính

P. Kế hoạch – Tài chính

HSSV các Khóa

 

 1. HSSV từ khóa 14 – khóa 17 (bậc cao đẳng) và khóa 16 – khóa 18 (bậc trung cấp) còn nợ môn học chưa đủ điều kiện tốt nghiệp, đăng ký mở lớp tại Khoa/Trung tâm từ ngày ra thông báo đến hết ngày 27/6/2020 để mở lớp theo đúng tiến độ quy định.
 2. Danh mục các môn học triển khai trong học kỳ 3/2019 – 2020:
  1. Khóa 18:

Ngành, nghề

Mã học phần

Tên học phần

Số tín chỉ

Khoa phụ trách

Ghi chú

Tất cả các ngành

 

Thực tập tốt nghiệp

5

CNTT-ĐT

QT-TCNH

Chuyên ngành

 1. Khóa 19:
 • Tổ chức các lớp học lại:

Ngành, nghề

Mã học phần

Tên học phần

Số tín chỉ

Khoa phụ trách

Ghi chú

Khối ngành Công nghệ Thông tin

01308058

Cấu trúc máy tính

2

CNTT-ĐT

Cơ sở

01308064

Cơ sở lập trình

4

CNTT-ĐT

Cơ sở

Tất cả các ngành

01308061

Tin học

3

CNTT-ĐT

Đại cương

20300006

Anh văn A1

3

TT NN-TH

Đại cương

  * Chương trình chính khóa: Áp dụng cho Khóa 19 khoa Quản trị - Tài chính Ngân hàng

Ngành, nghề

Mã học phần

Tên học phần

Số tín chỉ

Khoa phụ trách

Ghi chú

Quản trị kinh doanh

03309094

Quảng cáo với google adwords

3

QT-TCNH

Chuyên ngành

03309090

Thiết kế quảng cáo với Adobe Illustrator

3

CNTT-ĐT

Chuyên ngành

Kế toán

05309023

Kế toán tài chính 2

4

QT-TCNH

Chuyên ngành

Kế toán, Logistics

03309005

Thuế

3

QT-TCNH

Cơ sở

Logistics

03309040

Vận tải và bảo hiểm

3

QT-TCNH

Chuyên ngành

03309053

Quản trị kho hàng

3

QT-TCNH

Chuyên ngành

                   HSSV xem Thời Khóa Biểu tại đây:

           THOI KHOA BIEU KHOA 18_CAC NGANH_HOC KY 3_2019 - 2020

           THOI KHOA BIEU KHOA 19_KHOA QUAN TRI - TAI CHINH NGAN HANG_HOC KY 3_2019 - 2020-2    

          THOI KHOA BIEU KHOA 19_HOC LAI_HOC KY 3_2019 - 2020-2                                                                                    

                                                                                                                                                PHÒNG ĐÀO TẠO

Tags:

Tin liên quan

Đăng Ký Trực Tuyến