text

Tư vấn trực tuyến

HOTLINE: 093 886 1080

Thông báo về việc đăng ký lớp kỹ năng mềm đợt 1 dành cho sinh viên khóa 14

Ngày 9 tháng 3 năm 2017

Sinh viên lưu ý:

- TKB lớp kỹ năng mềm đợt 1 đăng ký từ ngày 6/3/2017 đến 11/3/2017 chỉ áp dụng cho sinh viên khoa Công nghệ thông tin và sinh viên <= Khóa 13

- Đối với sinh viên các Khoa khác sẽ đăng ký học đợt 2 từ ngày 8/5/2017 đến 13/5/2017

 

   Vì vậy sinh viên các Khoa ĐTVT và QT-TCNH đã đăng ký học phần kỹ năng mềm trong đợt 1 vui lòng vào trang đăng ký học phần để hủy đăng ký học phần.

   Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ Phòng QLĐT&KT (A.109) để được giải đáp.