TB Về việc Gia hạn học phí hoặc đóng học phí làm 02 lần

THÔNG BÁO

Về việc Gia hạn học phí hoặc đóng học phí làm 02 lần

Theo chủ trương của Nhà trường, để tạo điều kiện và động viên tinh thần học tập của học sinh, sinh viên (HSSV), nhà trường hướng dẫn HSSV thực hiện quy trình gia hạn/đóng học phí làm 02 lần trong từng học kỳ như sau.

  1. Đối tượng: HSSV phải đồng thời thỏa mãn các điều kiện sau:
  • HSSV chính quy có nhu cầu gia hạn/xin đóng học phí 02 lần.
  • Hoàn cảnh gia đình khó khăn (hộ nghèo/ gia đình chính sách/mồ côi.../khó khăn đột xuất do thiên tai, lũ lụt, mất mùa...) có xác nhận của chính quyền địa phương (UBND phường/xã) hoặc giấy tờ ưu tiên theo quy định của Nhà nước.
  • HSSV không vi phạm quy chế học vụ, không nợ học phí học kỳ trước.
  1. Quy trình:

Bước 1: HSSV tải mẫu đơn xin gia hạn/đóng học phí 02 lần trên website của trường/P.ĐT&CTSV.

Bước 2: Điền đầy đủ thông tin trên đơn và nộp về Phòng ĐT&CTSV (kèm giấy tờ minh chứng liên quan đến tình trạng gia đình được hưởng ưu tiên: bản photo (khi đi nộp mang theo bản chính để đối chiếu)).

Lưu ý: Đơn phải gửi về Phòng ĐT&CTSV trước thời hạn cuối cùng theo thông báo đóng học phí từng học kỳ của nhà trường.

Bước 3: Sau 10 ngày kể từ hạn cuối đóng học phí (không phải ngày gửi đơn), Phòng ĐT&CTSV sẽ tổng hợp danh sách trình Ban Giám hiệu, thông báo những Đơn được duyệt trên hệ thống website của nhà trường, đồng thời chuyển đơn của HSSV qua Bộ phận Kế toán.

Sinh viên tải mẫu tại file đính kèm

M_dongiahanhocphi

                                                                                          

                                                                                                                                                     

Tags:

Tin liên quan

Đăng Ký Trực Tuyến