Thông báo về việc hủy bỏ tiên quyết đối với chương trình Anh văn

THÔNG BÁO

Về việc hủy bỏ tiên quyết đối với chương trình Anh văn

Trung tâm Anh ngữ ITC thông báo đến các bạn sinh viên về việc hủy bỏ tiên quyết đối với các môn Anh văn của hệ Cao đẳng, Trung cấp từ khóa 2018 trở về sau của tất cả các chương trình đang học tại trường CĐ CNTT TP.HCM.

Sinh viên phải học theo thứ tự các lớp A1, A2, A3.

- Sinh viên chưa học A1 thì không được học A2.

- Sinh viên đã học A1 nhưng không đậu, vẫn được đăng kí học A2 hoặc đăng kí học song song cả A1 và A2 .

- Sinh viên đã học A2 nhưng không đậu, vẫn được đăng kí học A3 hoặc đăng kí học song song cả A2 và A3 .

Bắt đầu từ học kì 2 năm học 2019-2020.

Đề nghị sinh viên thực hiện đúng tinh thần thông báo này.

                                                      Trung tâm Anh ngữ ITC

Tags:

Tin liên quan

Đăng Ký Trực Tuyến