Thông báo về việc nghỉ học môn Quản trị xuất nhập khẩu

Chi tiết

Thứ 5 ngày 11/01/2018 môn Quản trị xuất nhập khẩu được nghỉ. Lý do : Thầy Hiếu dẫn sinh viên đi tham quan, học tập tại Trung tâm phân phối Logistics Transimex, lịch bù Thầy báo sau.

tin liên quan