text

Tư vấn trực tuyến

HOTLINE: 093 886 1080

THÔNG BÁO về việc nghỉ Lễ Giổ tổ Hùng Vương

Ngày 13 tháng 3 năm 2017

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG CAO ĐẲNG CNTT TP.HCM

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

     TP Hồ Chí Minh, ngày  13  tháng 3  năm 2017

 

 

THÔNG BÁO

V/v nghỉ Lễ Giổ tổ Hùng Vương

 

Thực hiện quy định của Nhà nước về việc nghỉ lễ Giỗ tổ Hùng Vương, nay nhà trường thông báo như sau:

Tất cả Học sinh - sinh viên toàn trường được nghỉ 01 ngày Thứ Năm 06/4/2017 (tức mùng 10 tháng 3 âm lịch)

Đề nghị tất cả Học sinh - sinh viên thực hiện theo đúng tinh thần thông báo này./.

 

                                                             PHÒNG QLĐT&KT