Thông báo về việc nhận Giấy chứng nhận chuyên viên Xuất nhập khẩu

Thân mời các bạn học viên lớp chuyên viên Xuất nhập khẩu khai giảng ngày 15/5/2018 đến Văn phòng Khoa gặp cô Hương nhận Giấy chứng nhận hoàn thành khóa học từ thứ 2 đến thứ 6 trong giờ hành chính.

index-3

tin liên quan