text

Tư vấn trực tuyến

HOTLINE: 093 886 1080

THÔNG BÁO Về việc nộp hồ sơ để xét tốt nghiệp

Ngày 4 tháng 1 năm 2017

            BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO                                       CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG CAO ĐẲNG CNTT TP. HCM                                                Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

 

                                                                                                                 TP. Hồ Chí Minh,  ngày  04  tháng  01   năm  2017

 

 

 

THÔNG BÁO

Về việc nộp hồ sơ để xét tốt nghiệp

 

 

 

            Để kiểm tra thông tin của học sinh – sinh viên, chuẩn bị cho công tác xét tốt nghiệp. Phòng QLĐT&KT đề nghị học sinh – viên viên hệ Cao đẳng Khóa 14,15,16 và TCCN khóa 15,16 nộp hồ sơ để xét tốt nghiệp như sau:

1.      Hồ sơ gồm:

-         Phiếu kê khai lý lịch (Học sinh – sinh viên điền đầy đủ và chính xác thông tin theo mẫu. Mọi trường hợp sai sót thông tin về sau sẽ không được giải quyết ) file đính kèm tại đây

-          Bản sao bằng tốt nghiệp THPT (hoặc bản photo có sao y công chứng);

-         01 hình 3 x 4

2.      Thời gian nộp:

-         Từ ngày ra thông  báo đến hết ngày 28/2/2017

-         Học sinh – sinh viên nộp tại Khoa/Ban chuyên ngành.

Đề nghị học sinh - sinh viên thực hiện theo đúng tinh thần thông báo này. Những trường hợp không nộp hồ sơ, HS-SV sẽ không đủ điều kiện để xét tốt nghiệp sau khi hoàn thành khóa học.

Lưu ý: Riêng HS-SV khóa 16 còn thiếu hồ sơ nhập học, đề nghị nộp bổ sung tại phòng QLĐT&KT.

 

 

                        HIỆU TRƯỞNG                            PTP. Quản lý Đào tạo & Khảo thí

 

                                                                                                           

 

                                                                                                         (Đã ký)

 

 

                                                                                                 Vũ Văn Đông