text

Tư vấn trực tuyến

HOTLINE: 093 886 1080

Thông báo về việc phát bằng tốt nghiệp đợt tháng 04/2017

Ngày 18 tháng 5 năm 2017

TRƯỜNG CAO ĐẲNG CNTT TP. HCM                             ​​CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

PHÒNG QUẢN LÝ ĐÀO TẠO & KHẢO THÍ                                 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                                        

                               ​TP. Hồ Chí Minh, ngày 19 tháng 5  năm 2017

 

 

 

THÔNG BÁO

V/v phát bằng tốt nghiệp đợt tháng 04/2017

 

Phòng Quản lý Đào tạo & Khảo thí thông báo về việc phát bằng tốt nghiệp đợt tháng 4/2017 cho các sinh viên Cao đẳng chính quy khóa 10, 11, 13 và Trung cấp Chuyên nghiệp khóa 11, 13,14 như sau:

 

1/ Thời gian, địa điểm:

-     Thời gian: Từ ngày 01/06/2017;

-     Địa điểm: Phòng Quản lý Đào tạo - Trường Cao đẳng Công nghệ Thông tin TP.HCM.

 

2/ Điều kiện được nhận bằng tốt nghiệp:

-   Có tên trong quyết định tốt nghiệp đợt tháng 4/2017.

-   Đã nộp hồ sơ cấp bằng tốt nghiệp: Phiếu kê khai lý lịch, 01 ảnh 3x4 và bản sao bằng tốt nghiệp THPT (có công chứng)..

-   Không nợ học phí, lệ phí và không nợ tài liệu học tập.

3/ Thủ tục nhận bằng tốt nghiệp:

          Bước 1: Đóng lệ phí tại bộ phận kế hoạch tài chính.

          Bước 2: Nhận bằng tại phòng Quản lý đào tạo (có Chứng minh nhân dân bản gốc, biên lai thu lệ phí tốt nghiệp và lệ phí nhận bằng).

-    Trường hợp HS-SV không trực tiếp nhận bằng tốt nghiệp, có thể ủy quyền người khác đến nhận thay, thủ tục như sau:

       + Người đến nhận thay phải được sinh viên ủy quyền, khi đến nhận bằng phải mang theo giấy ủy quyền (có xác nhận của Phòng công chứng), chứng minh nhân dân của cả người ủy quyền và người được ủy quyền (bản chính và 01 bản photocopy).

 

-    Trường hợp mất giấy CMND phải có Đơn cớ mất (có xác nhận của Công an) và kèm theo các loại giấy tờ khác có tính pháp lý (giấy phép lái xe, hộ chiếu, …) 

                                                             PT. QUẢN LÝ ĐÀO TẠO & KHẢO THÍ

 

                                                            (đã ký)

 

                                                              Vũ Văn Đông