Thông báo về việc tách lớp các nhóm lớp đông thuộc khoa CNTT-ĐT

Phòng Đào tạo & CTSV thông báo về việc tách lớp các nhóm lớp đông thuộc khoa CNTT-ĐT như sau:

+ Lập trình web phía máy chủ: sinh viên các khóa từ 17 trở về trước học chung với khóa 18 sẽ chuyển xuống học vào buổi tối Thứ 3 và thứ 5 hàng tuần từ tiết 13 đến tiết 16 bắt đầu từ ngày 10/9/2019 tại phòng B404. Lý do: môn này triển khai ở khóa 17 là 4 chỉ trong khi ở khóa 18 là 3 chỉ.

+ Môn Cơ sở lập trình: sinh viên các khóa từ 18 trở về trước học chung với khóa 19 các nhóm sau: nhóm 2, nhóm 3, nhóm 7, nhóm 8; sẽ chuyển xuống học vào buổi tối Thứ 3 và thứ 5 hàng tuần từ tiết 13 đến tiết 16 bắt đầu từ ngày 10/9/2019 tại phòng B403.

Đề nghị sinh viên thực hiện đúng thông báo.

Tags:

Tin liên quan

Đăng Ký Trực Tuyến