THÔNG BÁO VỀ VIỆC THAY ĐỔI THỜI KHÓA BIỂU KHÓA 20 NHẬP HỌC ĐỢT 3

THÔNG BÁO VỀ VIỆC THAY ĐỔI THỜI KHÓA BIỂU KHÓA 20 NHẬP HỌC ĐỢT 3

Do có sự thay đổi về số lượng, Phòng Đào tạo điều chỉnh lại danh sách lớp và Thời Khóa Biểu.

Đề nghị sinh viên bậc Cao đẳng Khóa 20 nhập học đợt 3 xem lại Thời Khóa Biểu và Danh sách lớp.

Thời Khóa Biểu: 

Bậc Cao đẳng: THOI KHOA BIEU KHOA 20 DOT 3 BAC CAO DANG CAP NHAT NGAY 24.9.2020

Bậc Trung cấp: THOI KHOA BIEU KHOA 20 TRUNG CAP CAP NHAT NGAY 24.9.2020

Danh sách lớp: DSK20.21.9.2020

Tags:

Tin liên quan

Đăng Ký Trực Tuyến