text

Tư vấn trực tuyến

HOTLINE: 093 886 1080

Thông báo về việc thi giữa kỳ (lần 2) dành cho khóa 16

Ngày 14 tháng 11 năm 2016

    Đợt thi giữa kỳ vừa qua (từ ngày 24/10/2016 đến ngày 05/11/2016) học phần TOEIC PRETOEIC 1 nhiều bạn sinh viên khóa 16 đã không tham dự. Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học sẽ tổ chức thi lại giữa kỳ vào ngày 22 tháng 11 năm 2016 (thứ 3)

   Thứ 3 ngày 22/11/2016 ca 1 thời gian 7h30 tại phòng B.103:  TOEIC PRE (nhóm 1 đến nhóm 4)

   Thứ 3 ngày 22/11/2016 ca 3 thời gian 13h  tại phòng B.103:  TOEIC 1 (nhóm 1 đến nhóm 4)

  

   Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học sẽ không giải quyết bất cứ trường hợp phát sinh nào sau ngày thi.