Thông báo về việc thực hiện Bản cam kết tu dưỡng năm 2018 của Đảng viên

Thực hiện chỉ thị 2952-CV/BTCTW của Ban Tổ chức TW ngày 20/6/2017 về việc xây dựng cam kết, kế hoạch thực hiện các Nghị quyết, quy định của Đảng, Đảng ủy trường đề nghị các Chi bộ nhanh chóng triển khai ngay cho Đảng viên, đồng thời nhắc nhở và giúp đỡ đảng viên của Chi bộ mình hoàn thành bản Cam kết, tu dưỡng, rèn luyện và phấn đấu năm 2018.

Thời hạn các Chi bộ nộp báo cáo tình hình thực hiện về cho Đảng bộ (qua email: hanhntm@itc.edu.vn) trước ngày 28/2/2018 để Đảng ủy xem xét, kịp thời có sự chỉ đạo và báo cáo lên Đảng ủy cấp trên.

Đề nghị các đồng chí Bi thư Chi bộ quan tâm hoàn thành theo đúng tiến độ.

Bancamket_2018_DV

CV_2952_BTCTW_camketdangvien

Tags:

Tin liên quan

Đăng Ký Trực Tuyến
Tư vấn tuyển sinh Online